“งดเหล้าตะวันออก” ตกผลึก ดันเยาวชนรณรงค์งดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,259

 

 

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมผู้ประสานงาน 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ตราด และปราจีนบุรี ซึ่งจัด ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี อาจารย์ธีระ วงศ์เจริญ ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ..เพ็ญนภา หัสรังค์ ผู้ประสานงานภาคตะวันออก เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานภาคในอนาคต นอกจากนี้ ยังมี พ.ต.ท.สมชาย ม่วงคำ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธร เมืองจันทบุรี ได้เข้ามาร่วมเล่าประสบการณ์การทำงานรณรงค์ให้ผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกันนั้น ได้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุชุมชนคลื่น 106.25 mhz ซึ่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่กว่าร้อยละ 80 ของจังหวัดอีกด้วย

 

การประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญคือ การเปิดเวทีพัฒนาศักยภาพ ที่หนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก โดยให้ผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด ฝึกเขียนโครงการ ในประเด็นงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนงาน พัฒนาทักษะในการปรับประยุกต์ใช้ความรู้ หรือแนวทางเพื่อสามารถนำไปพัฒนารูปแบบกิจกรรมในปีต่อไป และในประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ ในการวางตำแหน่งของป้าย สคล.เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นที่รู้จักให้กับบุคคลทั่วไป

 

นอกจากนี้ ทางที่ประชุมได้มีกิจกรรมในการถอดบทเรียนของ โครงการเข้าพรรษา ชวนครอบครัวเลิกเหล้า โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในเรื่องของรูปแบบ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ รวมไปถึงการรายงานความก้าวหน้า และสถานการณ์ของโครงการที่ได้ทำมา พร้อมกันนั้นยังมีกิจกรรมเพื่อกำหนดวาระของเยาวชน ในเรื่องการวางแผนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันออก โดยเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบกิจกรรม การใช้สื่อรณรงค์ในขณะเดินขบวนรณรงค์ จากการร่วมปรึกษาหารือกันในครั้งนี้

 

 

            พ.ต.ท.สมชาย ม่วงคำ เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า เราได้ผลักดันโครงการฝากเหล้าไว้กับตำรวจ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เป็นนโยบายระดับประเทศไปแล้ว เพราะเนื่องมาจากมีการให้ความสำคัญกับโทษจากการดื่มสุรา ที่เป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดปัญหาในสังคม และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ที่ยังประสบปัญหา ทั้งในด้านการใช้ พ.ร.บ.เรื่องของกฎหมายเข้าไปควบคุม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

 

 

ด้าน อาจารย์ธีระ วงษ์เจริญ ได้ให้คำแนะนำในการทำงานรณรงค์งดเหล้าไว้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เรื่องของเยาวชน เป็นการนำเยาวชนมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการรณรงค์ โดยที่เยาวชนต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทำงาน ต้องปรึกษาหารือกับทางผู้ใหญ่ก่อนลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้ใหญ่จะต้องให้การหนุนเสริม ให้คำแนะนำในการทำงาน ประกอบกับการสร้างหลักสูตร เพื่อฝึกเยาวชน ให้เยาวชนรู้จักการสังเคราะห์ และวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ได้ และสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ฝึกเยาวชนให้เป็นนักจัดการให้ได้ เพื่อที่จะนำไปสู่ความสามารถในการวางกลยุทธ์ของการทำงานได้ในอนาคต

 

ประเด็นที่สอง ในเรื่องของการทำงาน ซึ่งการทำงานของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  มีการทำงานที่ใช้มาตรการทางสังคม โดยการทำสื่อรณรงค์ออกไปตามพื้นที่ เพื่อสร้างกระแสให้พื้นที่ที่ยังไม่เข้มแข็งนัก ที่เราต้องเน้นปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อให้พื้นที่เกิดแรงกระตุ้นในการทำงาน โดยที่ทางเราจะต้องใช้งานเป็นตัวตั้ง เอาความลำบากเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามาทำงานร่วมกัน โดยแต่ละชุมชนต้องมีฐานที่มั่นของตัวเองให้ได้  งานที่เราทำนี้ เรียกว่าเป็นปิดทองหลังพระ เป็นลักษณะการทำงานของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่ทำงานเพื่อสังคม เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการทำงาน ถึงแม้จะไม่มีใครเห็นคุณงามความดีของเรา แต่เรานี่แหละจะเห็นคุณงามความความดีของตัวเราเอง

 

จากการร่วมประชุมผู้ประสานงานระดับจังหวัดของภาคตะวันออกในครั้งนี้ ทำให้มองเห็นทิศทางการทำงานได้ว่า ทางทีมผู้ประสานงานจังหวัดภาคตะวันออกทั้ง 8 มีแนวทางในการทำงานในทิศทางเดียวกัน และพร้อมที่จะเชื่อมประสานงานในการทำงานระหว่างเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่เพิ่มเติม เช่น กลุ่มเยาวชน พระสงฆ์ และทหาร พร้อมกันนั้นก็ได้มีการนำข้อคิดเห็นจากผู้มาร่วมประชุมไปสังเคราะห์ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานอีกด้วย ซึ่งได้แก่ การทำงานด้านรณรงค์ ด้านป้องกัน รุกคืบ สื่อสาร และวิชาการ  ซึ่งแนวทางดังกล่าว หากได้นำไปปรับใช้ในการทำงานครั้งต่อไป ก็น่าสนใจว่า พื้นที่การทำงานของเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันออก จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ๆ น่าสนใจจะเข้ามาเรียนรู้การรณรงค์งดเหล้าสำหรับภูมิภาคอื่นๆ ได้ต่อไป

 

เรื่อง : มานิตย์ กงมน (นักศึกษาฝึกงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง)

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  

 

update : 14-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม