สุรินทร์ประชุมสมัชชาองค์กรปกครองท้องถิ่น

โดย
| |
อ่าน : 1,426

วันนี้ ที่ ห้องแกรนด์ a โรงแรมเพชรเกษม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ การประชุมสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ระหว่าง 13-14 ม.ค. 2553 โดย คณะกรรมการ องค์การองคกรกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูป,สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการปฏิรูปของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

 

คณะกรรมการปฏิรูปฯ มี ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปและคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ซึ่งมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยาชุน ประธานกรรมการปฏิรูป การจัดเวทีสมัชชาระดับพื้นที่ และการจัดสมัชชาระดับชาติ เป็นการระดมความคิด 1. การจัดความสำคัญเชิงอำนาจระหว่าง ท้องถิ่น-ภูมิภาค-ส่วนกลาง 2. การจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น 3.การเงินการคลังท้องถิ่นและงบประมาณ 4. การบริหารบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้ ส่วนพื้นที่อีสานใต้ จัดที่สุรินทร์

 

นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการสมัชชาปฏิรูป ประธานคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูป กล่าวว่า ทุกภาคส่วนทางสังคม มีส่วนร่วม และต้องต้องเข้าใจการปฏิรูป ปรับวิธีคิดมาสู่แนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อประเทศชาติ โดยไม่มีสีทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง เริ่มจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พลเมืองเข้มแข็ง สามัคคี และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและกระจายอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปโครงสร้าง ระบบและกลไก สนับสนุนการบริหารการจัดการ อปท. เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน
 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.
 

 

update : 14-01-54
อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม