เปิดเวทีชาวบ้าน เรียนรู้ผังเมืองสตูล-สงขลา

โดย
| |
อ่าน : 2,066

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

โครงการร่วมสร้างสรรค์สุขภาวะ นโยบายสาธารณะด้านผังเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.) ร่วมกับเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านผังเมือง ในการมองอนาคตสำหรับนโยบายสาธารณะเชิงพื้นที่ด้านผังเมือง และเป็นเวทีการเรียนรู้และปฏิบัติการผังเมือง ครั้งที่ 2ณ ศูนย์โภชนาการ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นชาวบ้านจาก สงขลา และสตูล รวมถึง นักวิชาการอิสระ จากเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ได้นำเสนอการวางแผนพัฒนาพื้นที่และผังเมือง การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และผังเมือง แนวคิดและขั้นตอนการวางแผนพัฒนาพื้นที่และผังเมืองโดยชุมชน

นายดาดี ปากบาราชาวบ้านท่ามาลัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล อายุ 73ปี กล่าวว่า สภาพพื้นที่ จ.สตูล อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีอุทยานแห่งชาติถึง 3แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ใน จ.สตูลมีโครงการแผนพัฒนาของรัฐลงมาถึง 5-6โครงการ คือโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา รถไฟรางคู่เชื่อมท่าเรือน้ำลึกปากบารากับท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2หรือรถไฟแลนด์บริดจ์ คลังน้ำมันและท่อขนถ่ายน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีนิคมอุตสาหกรรม 1.5แสนไร่ อุโมงค์สตูล-เปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย และอ่างเก็บน้ำคลองช้าง (เขื่อนทุ่งนุ้ย) การสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จะต้องนำทรายจากบ้านบ่อเจ็ดลูก บ้านปากละงูและบ้านหัวหิน อ.ละงู และระเบิดภูเขาอีก 10ลูกมาสร้างท่าเรือน้ำลึก

นายดาดี กล่าวด้วยว่า ในอนาคตในส่วนของ ต.ปากน้ำ อยากให้ตัดถนนเส้นใหม่จากบ้านท่ามาลัยไปบ้านปากบารา และต่อไปยังบ้านบ่อเจ็ดลูก ส่วนบ้านเรือนและร้านค้าสองข้างถนนห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 3ชั้น ห้ามมีบ้านจัดสรรพื้นที่การเกษตร ห้ามใช้สารเคมี และมีพื้นที่สงวนไว้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บริเวณโรงเรียนและมัสยิดในระยะ 500เมตร ห้ามมีร้านวิดีโอเกมหรือเกมคอมพิวเตอร์ สถานบันเทิง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เข้มข้น ซึ่งมีปะการัง หญ้าทะเล แหล่งหากินของพะยูนและโลมา โดยสงวนไว้เพื่อการท่องเที่ยวและการทำประมงชายฝั่งและห้ามใช้เครื่องมือประมงทำลายล้างผิดกฎหมาย เมื่อเป็นมติชุมชนแล้ว ก็จะให้มีตัวแทนชุมชนเป็นผู้ควบคุมกฎ ส่วนทางราชการก็ให้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมติของชุมชนด้วย

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

   

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม