คลอดแล้ว “นโยบายงานบวชปลอดเหล้าร้อยเอ็ด”

โดย
| |
อ่าน : 1,670

งานบวชปลอดเหล้า ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งข่าวพร้อมรายงานความคืบหน้า การออกประกาศนโยบายงานปลอดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ดว่า จากการประชุมคณะทำงานด้านนโยบายงานบวชปลอดเหล้า จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 53 ณ ห้องประชุมวัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  คณะสงฆ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีพัฒนาเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อติดตามขับ เคลื่อนงานบวชปลอดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอำเภอเกษตรวิสัย เป็น 1 ใน 7 อำเภอที่จัดงานลักษณะเดียวกันก่อนสิ้นปี 2553 ตามประกาศของพระเดชพระคุณพระพุทธิสารมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และประกาศของ นายสมศักดิ์ ทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วย "งานบวชปลอดเหล้า" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554

งานเริ่มโดยการชี้แจงโครงการโดยพระอธิการวิเชียร ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดสระเกษ นายสุวัสส์  สังขจันทรนันท์ นายอำเภอเกษตรวิสัย อ่านประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูปุญวราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย อ่านประกาศงานบวชปลอดเหล้าจาก พระพุทธิสารมุณี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งชี้แจงการขับเคลื่อนงานให้เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส เข้มงวดให้มากขึ้น เพื่อความผาสุกของพุทธศาสนา และมีการมอบเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับประกาศจังหวัด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าว ต่อยอดมาจากการเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้า ทั้งเชิงประเด็น เชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นงานด้านการรณรงค์งดเหล้าในประเด็นและช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่ งานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาและรณรงค์งานบุญกฐินปลอดเหล้าทั้งจังหวัด โดยมีการขานรับและตอบรับเป็นเจ้าภาพกฐินปลอดเหล้าเป็นจำนวนมาก และยังมีพื้นที่จัดงานศพปลอดเหล้าทั้งตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด, งานออกประกาศนโยบายให้การจัดงานประจำปี งานประเพณี ได้แก่ งานบุญผะเหวด งานกาชาดและปีใหม่ เป็นงานประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกพื้นที่ โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา, งานออกประกาศสนับสนุนการจัดงานบุญประเพณีทอดกฐินปลอดเหล้าเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษามหาราช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา, งานประเพณีปีใหม่สาเกตนครและงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2554 เป็นงานที่จัดให้ปลอดเหล้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตามประกาศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

งานบวชปลอดเหล้า ร้อยเอ็ด

เรื่องที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษในครั้งนี้คือ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกสปอตวิทยุแจ้งให้วัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พร้อมกับเชิญชวนคนร้อยเอ็ดจัดงานบุญทุกชนิดปลอดเหล้า พร้อมกันนี้ อบจ.ร้อยเอ็ดได้สนับสนุนการผลิตป้ายงานบวชปลอดเหล้า 20 ป้าย เพื่อติดตั้งจุดสำคัญต่างๆทั้งจังหวัด เป็นเงิน 40,000 บาท โดยป้ายประกาศนโยบายดังกล่าว จะมีรูปเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 นิกายและนายก อบจ.ประกอบคู่กัน

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ ปฏิทินประกาศงานบวชปลอดเหล้า  ประมาณ 100 ฉบับและสปอตวิทยุจำนวน  200 แผ่น โดยกระจายไปในชุมชนและสถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 54 นี้ ซึ่งได้รับการหนุนเสริมจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในโอกาสนี้ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าและคณะสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้แสดงมุทิตาจิตต่อประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 และได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ อีกด้วย

เรื่อง: ประญัติ เกรัมย์

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

 

 


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม