สานพลังเครือข่ายหริภุญชัย ต้านน้ำเมา บุญหลวงเมืองปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 3,751

 

สานพลังเครือข่ายหริภุญชัย ต้านภัยน้ำเมา บุญหลวงเมืองปลอดเหล้า
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำพูนได้ร่วมกันจัดมหกรรม “สานพลังเครือข่ายหริภุญชัย ต้านภัยน้ำเมา บุญหลวงเมืองปลอดเหล้า” ภายในงานมี 6 อำเภอ 3 หน่วยงานเข้าร่วมงานกว่า 200 คนร่วมกันจัดงานนิทรรศการนำเสนอโครงการคนต้นแบบลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การลดค่าใช้จ่ายในงานศพ และอีกหลายโครงการ
 
นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย รองผู้ว่าจังหวัดลำพูน
 
โดยการนี้ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย รองผู้ว่าจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และได้กล่าวถึงการแต่งเมืองลำพูนในเป็นเมืองบุญหลวงด้วย การเลือกแก้ไขปัญหาในงานบุญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เครือข่ายสามารถทำได้และขยายไปยังงานบุญอื่นๆ ให้ปลอดเหล้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การสร้างเสริมกลุ่มแกนนำขยายเครือข่ายรณรงค์ตัวอย่างไปยังชุมชนต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชน พระสงฆ์ และสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเนื่องมาจากเครือข่ายภาคีงดเหล้าจังหวัดลำพูนมีต้นทุนตัวอย่างและศักยภาพความเข้มแข็งสูงที่จะสามารถทำให้งานบุญของลำพูนให้เป็นเมืองบุญหลวงโดยไม่มีเหล้า
 
ภายในงานได้มีการมอบโล่รางวัล แก่ชุมชนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในงานศพ โดยที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีทั้งหมด 6 ชุมชน ประกอบด้วยบ้านศรีดอนชัย บ้านม่วงน้อย บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว บ้านหลุก บ้านศรีบุญยืน และบ้านทาปลาดุก พร้อมกันนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรเสริมสร้างกำลังใจ ให้แก่บุคคลต้นแบบที่สามารถลด ละ เลิกเหล้าได้ 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา เป็นจำนวนทั้งหมด 42 คน
 
เสวนา สานพลังเครือข่ายหริภุญชัย ต้านภัยน้ำเมา บุญหลวงเมืองปลอดเหล้า
 
ในงานมหกรรมฯครั้งนี้ได้มีการจัดเวทีเสวนา “สานพลังเครือข่ายหริภุญชัย ต้านภัยน้ำเมา บุญหลวงเมืองปลอดเหล้า” ขึ้น ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์นพพร นิลณรงค์ ได้ตั้งคำถามแก่ผู้เข้าร่วมงานว่า “กินเหล้าแล้วเสียอะไร” ทางผู้เข้าร่วมงานได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากินเหล้าแล้วมักจะเสีย “เสียเมีย เสียเพื่อนบ้าน เสียเงิน เสียเวลา เสียอนาคตและเสียทุกอย่างที่มีในชีวิต”
 
ผู้เข้าร่วมเสวนา นายวิภูสิต อินทะจักร บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า ได้กล่าวถึงการดื่มสุรามาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนั้น เป็นสาเหตุเนื่องมาจากครอบครัวขาดความอบอุ่น จึงชอบไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนอยู่เป็นประจำ “กินเหล้าไม่มีเงิน พ่อแม่คนอื่นๆ สั่งห้ามคบ เสียแฟน และโดนไล่ออกจากงาน”  หลังจากปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมเข้าค่ายบำบัดการเลิกเหล้า 5 วัน ทำให้สามารถเลิกเหล้าได้อย่างถาวร นอกจากนี้ นายวิภูสิต ยังได้ฝากข้อคิดแก่ผู้ร่วมงานต่ออีกว่า โรงเรียนควรปลูกฝัง ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ่อแม่ควรให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาเมื่อลูกมีปัญหา 
 
จากนั้น นายประเสริฐ มูลงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านธิ และเป็นบุคคลต้นแบบนักรณรงค์ ได้กล่าวต่อถึงการก่อตั้งกลุ่มชนะใจตนเอง กลุ่มคนใจแข็ง ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สามารถเลิกเหล้าได้จริงและยังสามารถชักชวนบุคคลอื่นๆ ที่ติดเหล้ามาเข้าร่วมกลุ่มได้อีกด้วย จากนั้นก็ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการและดำเนินกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในงานศพได้ถึง 20 หมู่บ้านจาก 36 หมู่บ้าน พร้อมกับผลักดันให้เป็นระดับอำเภอ
 
"ใน 3 ปีข้างหน้า จะผลักดันให้ไม่มีเหล้าดื่มในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและงานศพของชุมชนอีก 10 หมู่บ้าน รวมไปถึงร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 20 ร้าน ที่ไม่ขายเหล้าในเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา" นายประเสริฐ กล่าว
 
แข่งขันโต้วาที มีแฟนขี้เหล้า ทุกข์กว่ามีแฟนเจ้าชู้
 
นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการ แข่งขันโต้วาทีขึ้นในหัวข้อ “มีแฟนขี้เหล้า ทุกข์กว่ามีแฟนเจ้าชู้” โดยกลุ่มเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดื่มแอลกอฮอล์ และการทำตัวเจ้าชู้เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ แก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน
 
เรื่อง: ขจรพลกฤษฏ์  จันทร์แสง ทีมสนับสนุนประชาคมภาคเหนือตอนบน
 
 
 
 
 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

หวัดนก  เบต้ากลูแคน  ผู้สูงวัย  เืถื่อน  นพ.สมาน ฟูตระกูล  ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  ภาษีบุหรี่  ความปลอดภัยทางอาหาร  การโฆษณา  ประชากรข้ามชาติ  3 สิ่งชีวิตแฮปปี้  thaiehalth  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เนื้อสัตว์ อาหาร 5 หมู่ พืชผักสวนครัว คนรักสุขภาพ โปรตีน ธัญพืช ไขมัน มังสวิรัติ โรคภัยไข้เจ็บ  เครือข่ายชีวิตสิกขา  ด่าง  การวิเคราะห์แก้ปัญหา  เผาผลาญแคลอรี่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สอนมือใหม่ซ่อมจักรยาน โครงการจักรยานรีไซเคิล เมืองจักรยาน bike to work  พลาซีโบ เอฟเฟ็กต์  ฉลองตรุษจีน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม