สานพลังเยาวชนรณรงค์งดเหล้าศรีสะเกษ

โดย
| |
อ่าน : 2,520

 

สานพลังเยาวชนรณรงค์งดเหล้าศรีสะเกษ
 
จากบทเรียนการทำงานเฝ้าระวังเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษปลอดเหล้า สภาเด็กเยาวชนศรีสะเกษจึงได้พัฒนากลไกลรณรงค์งดเหล้าในจังหวัด เพื่อผนึกกำลังร่วมรณรงค์ในพื้นที่ ได้มีการรวมตัวเยาวชนกว่า 150 คน เพื่อก่อตั้งเครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าศรีสะเกษ เนื่องจากได้มีการค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ยากจน เกิดปัญหาความผิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว ติดหนี้ ติดการพนัน และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอีกมากมาย ซึ่งปัจจัยสำคัญและเป็นต้นตอของการก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายนั้นคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 เวลา 13.00-17.00 น. เครือข่ายเยาวชนผนึกกำลังร่วมรณรงค์ ประสานพลังเยาวชนงดเหล้าศรีสะเกษ มีเยาวชนกว่า 150 คน ซึ่งเป็นเยาวชนจาก โรงเรียนกำแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมจิตอาสา เยาวชนพัฒนาสังคม ได้จัดตั้ง “เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าไร้แอลกอฮอล์เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช” โดยท่าน สมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประทานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์งานบุญปลอดเหล้าประจำจังหวัด ผนึกกำลังร่วมรณรงค์ ประสานพลังเยาวชนงดเหล้าศรีสะเกษ สร้างกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าให้เกิดผล
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 
ท่านผู้ว่าศรีสะเกษ กล่าวว่า การที่เด็กเยาวชนได้รวมตัวกันทำเรื่องที่ดีอย่างนี้ ที่เป็นส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น เพราะเด็กเยาวชนเป็นทั้งกลุ่มบวกและลบ ซึ่งจะเป็นงานร่วมของจังหวัดและการทำงานปลอดเหล้าก็จะช่วยลดปัญหาอื่นๆ ได้มากมาย ทางจังหวัดศรีสะเกษเอง มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว ไล่ตั้งแต่งานระดับจังหวัดก็จะจัดงานปลอดเหล้า ซึ่งได้จัดไปแล้วหนึ่งงานคือ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยไร้แอลกอฮอล์ และจากนั้นประมาณกลางเดือนมีนาคมจะเป็นงานดอกลำดวน กรกฎาคมงานเงาะทุเรียน ก็จะจัดปลอดเหล้าเช่นกัน ซึ่งก็จะขยายสู่งานประจำปีแต่ละอำเภอ และระดับหมู่บ้านเราก็ได้มีโครงการหมู่บ้าน งานบุญปลอดเหล้า ซึ่งมีหมู่บ้านปลอดเหล้ากว่า 1,300 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และระดับครอบครัวซึ่งมีครอบครัวต้นแบบกว่า 500 ครอบครัว ที่เป็นครอบครัวปลอดแอลกอฮอล์
 
เวทีสานพลังเยาวชนรณรงค์งดเหล้าศรีสะเกษ
 
จากนั้นได้เปิดเวที ซักถามปัญหา ระหว่างเยาวชน กับท่านผู้ว่า เพื่อให้ท่านรับทราบและพิจารณาแนวทางแก้ไข ซึ่งทางเยาวชนได้เสนอปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ปัญหาร้านเหล้าในหอพัก งบประมาณในการสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าศรีสะเกษ ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษ  มีการเสนอให้แทรกเข้าในการประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับกลุ่มเด็กและเยาวชน เวลาต่อมาทางเครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้า ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ โดยผลการคัดเลือกผู้ได้เป็นประธานเครือข่ายคือ นายพงค์ภัด  มงคลชัยพาณิชย์ นักเรียนโรงเรียนกำแพง และทำการคัดเลือกประธานฝ่ายต่างๆ ซึ่งทางกลุ่มเยาวชนปลอดเหล้าได้ลงมติให้มีการจัดประชุมในวันที่ 31 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อวางแผนงาน ร่างเสนอข้อบังคับ และจะเสนอแผนต่อจังหวัด เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนงานรณรงค์ วันเวลาที่จะทำกิจกรรมออกค่ายวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการทำงานปลอดเหล้าของเครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม