สคอ.จัดสัมมนา "อาสาสมัครประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย"

โดย
| |
อ่าน : 1,356

 

สัมมนาอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย (อสป.)
 
วันที่  24-25 มกราคม 2554 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้จัดสัมมนาอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย (อสป.) ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี เพื่อสร้างแกนนำและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็นกระบอกเสียงด้านความปลอดภัยทางถนน โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้ชี้แจงเรื่อง ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและ ปี 2554 ปีรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % การเสวนาเรื่องการสื่อสารเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ โดย นายทวีชัย  อ่อนนวน นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งปะเทศไทย  ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ทดลองจัดรายการวิทยุ และเขียนข่าว อีกด้วย
 
การสัมมนาครั้งนี้ มีทั้งนักจัดรายการวิทยุชุมชน นักประชาสัมพันธ์ และผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %  
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม