โคราชเดินหน้าเทเหล้าเผาบุหรี่แก้จน

โดย
| |
อ่าน : 1,432

 

นพิธีประกาศเจตนารมณ์ รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุข เทเหล้า เผาบุหรี่ โคราช
 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุข จังหวัดนครราชสีมา เทเหล้า เผาบุหรี่ ซึ่งประชาสังคมชุมชนคนโคราชปลอดเหล้า จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม ออกแบบกระบวนการในการจัดกิจกรรม ในวาระครบรอบ 42 ปี “วันรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน” จังหวัดนครราชสีมา
 
"บทบาทของจิตอาสา หรือผู้นำอาสา คือมีหน้าที่ในการเป็นแกนนำกับผู้นำ กลุ่ม/ องค์กร เครือข่ายชุมชน และภาคีการพัฒนาในการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เป็นอาสาพัฒนาชุมชน ฟื้นฟูบทบาท มีทิศทาง เป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ภารกิจทุกเรื่องของการเป็นอาสาสมัครต้องเริ่มที่ จิตใจดี มีเมตตา  เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ การปฏิบัติดี โดยการ ลด ละ เลิกดื่มสุรา สูบหรี่และอบายมุขทั้งปวงได้หมด จึงจะเป็นอาสาการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นทุนแห่งความดี และร่วมมือฟื้นฟูชุมชนในทิศทางที่ดีขึ้น" ส่วนหนึ่งของการปาถกฐาพิเศษ จากนายระพี ผ่องบุพกิจ  
 
นพิธีประกาศเจตนารมณ์ รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุข เทเหล้า เผาบุหรี่ โคราช
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 64 คน จาก 12 อำเภอ เพื่อประกาศยกย่องและสนับสนุนคนดี ที่มีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน  รวมทั้ง พิธีประกาศเจตนารมณ์ของอาสาพัฒนาชุมชนต่อสาธารณะการเป็นจิตอาสาต้อง ลด ละ  เลิกอบายมุขโดยพิธี “เทเหล้า เผบุหรี่” และการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่หลังประสบภัยน้ำท่วม “ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
 
เรื่อง: กาญจนา ภานนท์
ภาพ: สำราญ  ธรรมมานอก
 
 
 
 
 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครราชสีมา 
 
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม