กลับมาแล้วกับ โครงการ"ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง" รุ่นที่2

โดย
| |
อ่าน : 2,491

 

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง
 
มูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับเครือมติชน จัดโครงการอบรม ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (leadership for change) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อชี้แนะแนวทาง และกระตุ้นเตือนสติทุกภาคส่วนของสังคม ให้ตระหนักถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านของเมืองอย่างถูกต้อง รวมถึงการร่วมมือกัน เสนอทางออก ผลักดันการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ร่วมกัน 
 
 
ขอเชิญ ผู้นำองค์กรท้องถิ่น ภาคธุรกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม ครู แพทย์ และผู้นำชุมชน ที่มีความตั้งใจจริง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี ในสังคมไทย ร่วมเปิดกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปฏิรูปประเทศไทย นำโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ, ศาสตราพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิสัมมาชีพ, ศาสตราภิชาน ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย, คุณศุภชัย เจียรวนนท์, รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ, อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ  ฯลฯ
 
โครงการนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาให้ความกรุณาเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนทัศนคติกับท่านผู้เข้าอบรม โดยจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมตึกข่าวสด ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2554 โดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายใดๆ  
 
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
 
"ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ นักเชื่อมโยงไปสู่ความสร้างสรรค์ สังคมไทย ความลำบากอยู่ที่ชนชั้นนำไม่เข้าใจชนชั้นล่าง ผู้นำ 5 กลุ่ม ที่มีอิทธิพลทางสังคมคือ นักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ และสื่อมวลชน คนเหล่านี้ต้องเข้าใจคนข้างล่าง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่ความสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกัน"  กล่าว
 
ด้าน ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า อย่างแรกที่ต้องทำคือ การยกเครื่องการบริหารจัดการเรื่องครู เช่น โรงเรียนบางแห่งจะมีครูเกษียณในอีก 1 ปีข้างหน้า แต่กว่าจะหาครูมาบรรจุแทนได้ อาจใช้เวลา 2 ปี ต้องเปิดโอกาสให้โรงเรียนกำหนดเอง 
เป็นอิสระมากขึ้น รวมทั้งการปรับจิตสำนึกครั้งใหญ่ ที่ผ่านมา เราเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ทำตามสากล แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่น หรือความเป็นจริงของโลก ต้องเน้นให้ teach less and learn more หรือ เน้นสอนแต่น้อย แล้วให้เด็กรู้จักเรียนรู้ได้มากกว่า
 
...มาร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้นำรุ่นใหม่ รู้เท่าทันทางรอดและค้นหาทางเลือก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ และเครือมติชนได้พิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดได้เพียง 150 ท่าน สามารถติดตามรายละเอียดการบรรยายในช่วงต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สัมมาชีพ www.right-livelihoods.org หรือ โทร. 0-2936-6612-14. 08-5058-9877
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม