ดึงเด็กร่วมดัน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ช่วยคนแก่ถูกทิ้ง-พิการ-ยากจน

โดย
| |
อ่าน : 4,741

 

นางธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้สูงอายุที่สภาผู้สูงอายุดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ว่า แนวทางการทำงานยังเน้นการสร้างมิติทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจ แก่ผู้สูงอายุใน 3 กลุ่มหลัก ประกอบไปด้วย 1.กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เจ็บป่วย พิการ 2.กลุ่มที่ถูกทอดทิ้งหรือได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง 3.กลุ่มที่มีความยากจน โดยได้สร้างการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ มีประธานสาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดเป็นผู้ดูแล เพื่อเกิดการพึ่งพาตัวเองได้ ไม่ฝากความหวังไปที่การรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้นับแต่ พ.ศ.2550 ที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างชมรมผู้สูงอายุที่มีความเป็นเอกภาพสามารถช่วยเหลือตัวเอง พร้อมประสานความร่วมมือกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้582 ชมรม เกิดอาสาสมัครมากกว่า 11,000 คน และมีผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนมาก

นางธิดา กล่าวว่า โครงการไม่เน้นการดูแลงานสาธารณสุขเหมือนกับวิชาชีพพยาบาล มิเช่นนั้นจะซ้ำซ้อนกับกลไกสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว แต่จะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง มีพี่เลี้ยงอาสาสมัครซึ่งมีประสบการณ์มาก่อนให้การแนะนำในการทำกิจกรรม การรักษาผลประโยชน์

ในเรื่องการรับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง เป็นธรรมในรูปแบบพี่สอนน้อง และในอนาคตจะสร้างเครือข่ายร่วมกับอาสาสมัครต่างวัย เช่น เยาวชน วัยกลางคนที่กำลังก้าวสู่ผู้สูงอายุมาบูรณาการกิจกรรมร่วมกันผ่านสถาบันที่ยึดโยงชุมชนไว้อาทิ วัด โรงเรียน

"หลัก คือผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ดูแลตัวเองเดี่ยวๆ คงไม่ได้ผล จึงเน้นการทำเป็นทีม มีการช่วยกัน ให้เกิดความสนุก ไม่ท้อถอย ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต เตรียมรับมือวัยชราในลักษณะแตกต่างกันอย่างยั่งยืน แม้จะสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ.2554"นางธิดา กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โอเมกา 3  นักถักทอชุมชน  ไม่ธรรมดา  งานบุญปลอดเหล้า  สถานการณ์ความไม่สงบ  สื่ออินเทอร์เน็ต  ขอทาน  ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์  หมวกกันน็อคเด็ก  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กลับทุกข์ กลับสุข  ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  เทคนิคแนะแนววัยรุ่น  รู้ทันโรค  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  การศึกษาชุมชน  โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม