เยาวชนงดเหล้านครนายกปลื้มผู้ว่่าฯช่วยหนุนงานเต็มสูบ เหตุลดปัญหาสังคม

โดย
| |
อ่าน : 868

 

เยาวชนงดเหล้านครนายกปลื้มผู้ว่่าฯช่วยหนุนงานเต็มสูบ เหตุลดปัญหาสังคม
 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประกาศยืนยันความตั้งใจ และเจตนารมณ์ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้า ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า และชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรหมเพชร ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมี สมาชิกสภาผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ยังได้ขอบคุณเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย ที่ช่วยกันสร้างสังคมปลอดเหล้า และสร้างสิ่งดีดีให้กับประชาชนจังหวัดนครนายก ทั้งการลดสภาวะการเจ็บป่วยจากการดื่มสุรา ลดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาสังคม ทั้งนี้ คณะเยาวชนฯ ยังช่วยเหลืองานบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคมในด้านอื่นๆ อีกมากมาย
 
เยาวชนงดเหล้านครนายกปลื้มผู้ว่่าฯช่วยหนุนงานเต็มสูบ เหตุลดปัญหาสังคม
 
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นายมณฑล โกร่งทอง รองประธานเยาวชนรณรงค์งดเหล้า และชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด จำนวนเงิน 5,000 บาท และได้มอบหมายให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก  ได้อุปการะให้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนที่ประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งยังมีผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโคกกรวด ยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับ นายมณฑล อีกเป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท เพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป
 
 
 


 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดย นายชัยพร ทวีวงษ์
 
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม