บำราศฯ ขานรับสวมหมวกนิรภัย 100%

โดย
| |
อ่าน : 184

สถาบันบำราศนราดูร ขานรับนโยบายสวมหมวกนิรภัย 100% ใน สธ.

บำราศฯ ขานรับสวมหวกนิรภัย 100%

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ผู้ที่เดินทางเข้าออกและวินมอเตอร์ไซค์ ต่างให้ความร่วมมือกันสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดย นายแพทย์ปรีชา  ตันธนาธิป  ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานให้เขตพื้นที่ราชการสวมหมวกนิรภัย 100% ว่า เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย  100% เพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน โดยทางสถาบันเองเบื้องต้นก็ได้ทำป้ายติดไว้ที่ประตูเข้า-ออก ว่า ห้ามผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยผ่านเข้า-ออกสถาบันบำราศนราดูร แต่หากมีผู้ป่วยมาด้วยก็จะให้ดับเครื่องแล้วจูงรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในสถาบัน และนำผู้ป่วยเข้ามารักษา  ส่วนเจ้าหน้าที่ของสถาบันหากไม่สวมหมวกนิรภัยจะถือว่าเป็นการผิดวินัย และมีบทลงโทษทางวินัย สุดท้ายท่านฝากถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์ว่า เราต้องห่วงและรักตัวเองให้มากที่สุด โดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม