เครือข่ายงดเหล้าอีสานตอนล่าง รุกคืบงานสงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ 54

โดย
| |
อ่าน : 1,841

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.54 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง มีการจัดประชุมหารือเรื่องแผนงานการดำเนินโครงการ "สงกรานต์ปลอดเหล้า" ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด พุ่งเป้าพัฒนารูปแบบการณรงค์วัฒนธรรมปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะในจังหวัดของตนเอง

เครือข่ายงดเหล้าอีสานตอนล่าง รุกคืบงานสงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ 54

โดยมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้คือ การจัดประชุมคณะทำงาน พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีสาธารณะแสดงความคิดเห็นก่อนถึงวันสงกรานต์ รวมทั้ง มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ ในหน้างาน การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์ในพื้นที่เสี่ยง ที่กำหนดเป็นพื้นที่ดำเนินงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมสงกรานต์ที่ดีงาม เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว เยาวชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีการสรุปเป็นบทเรียนและการคืนข้อมูลต่อสารธารณะ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาปีต่อไปในระดับพื้นที่ สุดท้ายเป็นการสรุปบทเรียนร่วมกันในระดับภาค ในประเด็นการผลักดันเชิงนโยบาย เรื่อง วัฒนธรรมกับการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และบทบาทเยาวชนกับรณรงค์ การเฝ้าระวัง ซึ่งกำหนดได้ไว้ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 54

ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ต้องประสานและเสนอต่อกรรมการควบคุมฯ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เคยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้งก่อนเริ่มโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการรับรู้โดยทั่วกัน

เครือข่ายงดเหล้าอีสานตอนล่าง รุกคืบงานสงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ 54

ในวันเดียวกัน ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ ได้มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชายแดนไทย-กัมพูชา จากพี่น้องเครือข่ายงดเหล้า อ.พิมาย ร่วมกับ csr.โคราช ประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อำเภอปทุมรัตน์ โดย พระครูโพธิวีระคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อำเภอเกษตรวิสัย โดย พระอธิการวิเชียร ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดสระเกษจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อำเภอโพนทราย โดย พระครูบวรวารีพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดวารีกุฎาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อำเภอพนมไพร โดย พระครูอดุลจันทคุณ เจ้าคณะตำบลเขต 1 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยทางศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งมอบให้พื้นที่ต่อไป และขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้

 ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง โดย ธงชัย พูดเพราะ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม