พัฒนาทักษะเตรียมความพร้อม เยาวชนนอกระบบ 12 ราศี เทศบาลศรีพนมมาศ

โดย
| |
อ่าน : 1,574

 

พัฒนาทักษะเตรียมความพร้อม เยาวชนนอกระบบ 12 ราศี เทศบาลศรีพนมมาศ

การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของเยาวชนนั้น ต้องพัฒนารอบด้าน โครงการเครือข่ายเยาวชนนอกระบบ 12 ราศี ถูกจัดขึ้น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมตลอดทั้ง 12 เดือน ให้เยาวชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมไปกับการปลูกจิตสำนึกการเป็นพวกพ้องเดียวกัน ความสามัคคี และการทำประโยชน์แก่ชุมชนเทศบาลศรีพนมมาศ

พัฒนาทักษะเตรียมความพร้อม เยาวชนนอกระบบ 12 ราศี เทศบาลศรีพนมมาศ

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเครือข่ายเยาวชนนอกระบบ 12 ราศี เป็นกิจกรรมนำร่องการสร้างสรรค์อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มมิติการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจ รองรับกับความต้องการของเด็ก-เยาวชนกลุ่มนี้ 

โดยก่อนเริ่มโครงการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อศึกษาทำความเข้าใจร่วมกัน สานสัมพันธ์ที่ดี ในการสร้างสรรค์กิจกรรมตลอดทั้ง 12 เดือน พร้อมไปกับการปลูกจิตสำนึกการเป็นพวกพ้องเดียวกัน ความสามัคคี และการทำประโยชน์แก่ชุมชน

พัฒนาทักษะเตรียมความพร้อม เยาวชนนอกระบบ 12 ราศี เทศบาลศรีพนมมาศ

ทั้งนี้ นายจรูญ ตันติรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่หลากหลาย และแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน เพราะเด็กและเยาวชน มีความชอบ มีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน เช่น ด้านอาชีพศึกษา ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมเมืองลับแล ฯลฯ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มีโครงการดี และเกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนนอกระบบและกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม