เครือข่ายงดเหล้าฯ ร้อง สธ.โชว์คลิปบริษัทเบียร์จัดกีฬา

โดย
| |
อ่าน : 3,780

 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 54 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยตัวแทน 8 จังหวัด กว่า 20 คน  เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยทางเครือข่ายฯ ได้นำคลิปวีดีโอการจัดการแข่งขันกีฬา “ไทคัพ” ที่บริษัทดังกล่าวกระทำความผิด ละเมิดกฎหมาย มามอบให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการด้วย ซึ่ง นพ.ทนงสรรค์ สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้รับเรื่องแทน

เครือข่ายงดเหล้าฯ ร้อง สธ.โชว์คลิปบริษัทเบียร์จัดกีฬา

โดย นายสอน กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังกิจกรรมการแข่งฟุตบอล "ไทคัพ" ภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีการละเมิดกฎหมายที่เห็นได้ชัดเจน เพราะพบการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นชื่อเดียวกับการจัดงานและทีมกีฬา ตลอดจนให้เยาวชนและท้องถิ่นเป็นเครื่องมือแอบแฝงการโฆษณา โดยให้เยาวชนสวมเสื้อ หมวก และถือป้ายพิธีเปิดที่มีตราสินค้าและชื่อบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังฉวยโอกาสจัดพื้นที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสนามกีฬา ซึ่งเป็นสถานที่ราชการด้วย

นายสอน กล่าวต่อว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นจริงและบรรลุตามเจตนารมณ์ ทางเครือข่ายฯ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้อง เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 4 ข้อดังนี้ ข้อแรก ขอให้พิจารณาความผิดและดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กับบริษัทสิงห์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาไทคัพ แต่ฉวยโอกาสแฝง การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย มีการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม รวมถึง การขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ (สนามกีฬา) รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ที่แนบมาด้วยนี้

ข้อสอง ขอให้เร่งประสานงานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหามาตรการป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำซากในสถานที่ราชการ (สนามกีฬาในความดูแลของกระทรวงฯ) และควรมิให้กิจการกีฬารับสปอนเซอร์จากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำลายสุขภาพมากว่า 60 โรค อีกทั้งส่วนราชการมีความสุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นเครื่องมือทำการตลาดและมีส่วนร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายเสียเอง

ข้อที่สาม ในโอกาสที่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ครบรอบ 3 ปี  เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้บริษัท สิงห์คอเปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกราย หยุดละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทุกจังหวัดจะเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกบริษัทอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

และ ข้อสุดท้าย ขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สธ.เป็นประธาน) และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นประธาน) พิจารณาเพิ่มเติมกฎหมายลูกเรื่องการห้ามดื่ม ห้ามขายในบาทวิถี ที่สาธารณะต่างๆ เพราะมีการจงใจที่จะหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์กฎหมาย โดยเลี่ยงตีความว่าไม่ใช่สถานที่ราชการหรือสวนสาธารณะ ทำให้เด็กเยาวชนยังเข้าถึงสินค้าแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

ขณะที่ นพ.สมาน กล่าวว่า ทางกระทรวงยินดีที่จะรับข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายสามารถบังคับใช้และปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะการคุ้มครองลูกหลานและเยาวชนให้ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าบริษัทดังกล่าวมีความผิดจริง ก็จะนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษให้ถึงที่สุด โดยไม่เลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ทั้งนี้ต้องขอบคุณเครือข่ายฯ ที่ต้องการปกป้องเด็กและเยาวชนที่อาจกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ และคงต้องขอความร่วมมือจากเครือข่ายฯ ให้มีการเฝ้าระวังเช่นนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ เพราะถือว่าเป็นปัญหาที่ทำลายสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและสำคัญที่สุดคือเด็กและเยาวชน

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม