เตือน ปชช. สังเกตแม่ค้าใช้น้ำมันหนืด-ควันดำ อย่าซื้อ

โดย
| |
อ่าน : 4,273

 

เตือน ปชช. สังเกตแม่ค้าใช้น้ำมันหนืด-ควันดำ อย่าซื้อ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย รวม 11 องค์กร แถลงการจัดงานประชุมวิชาการ “สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค”

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการสวนาเรื่อง สถานการณ์การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคว่า จากผลการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดซ้ำในประเทศไทย สิงหาคม 2553 โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนโดยแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค 8,473 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และอีก 8 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.นครราชสีมา จ.อุดรธานี จ.ชลบุรี จ. พระนครศรีอยุธยา จ.สงขลา และ จ.ภูเก็ต ผลการสำรวจพบว่า มีผู้ประกอบการ ร้อยละ 34.49 ใช้น้ำมันที่เสื่อมสภาพและใกล้เสื่อมสภาพมาใช้ประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค ส่วนอีกร้อยละ 65.51 ยังใช้น้ำมันที่ไม่เสื่อมสภาพ

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจนี้ได้สำรวจก่อนจะเกิดวิกฤตน้ำมันแพง ดังนั้นมีแนวโน้มที่คนจะนำน้ำมันมาทอดซ้ำซากมากขึ้น หากทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกันผลักดันกระบวนการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างเป็นระบบ ขณะนี้นักวิชาการได้สังเกตการณ์พบการโฆษณาขายเครื่องกรองน้ำมัน รวมทั้งมีผู้ประกอบบางรายนำสารเคมีบางชนิดที่เติมเข้าไปในน้ำมันแล้วทำให้ค่าโพลาร์อยู่ในระดับต่ำ แต่ก็ยังมีอันตรายมีสารก่อมะเร็งอยู่ในน้ำมันเหมือนเดิม

“ขณะนี้กรมวิชาการแพทย์ได้จัดทำชุดตรวจโพลาร์ราคาถูกที่ผู้บริโภค หรือหน่วยงานต่างๆ จะนำไปตรวจสอบการขายอาหารของผู้ประกอบการตามท้องตลาด เช่น โรงเรียนสามารถนำชุดตรวจสอบสารโพลาร์ไปตรวจพ่อค้า แม่ค้าที่ขายอาหารตามโรงเรียน เป็นต้น ที่สำคัญในช่วงน้ำมันแพง พ่อค้าหาซื้อน้ำมันยาก จึงอยากจะเตือนประชาชนให้สังเกตน้ำมันในตลาดด้วยว่า หากน้ำมันมีลักษณะหนืด ทอดแล้วเกิดฟองเดือดและเกิดควันดำ สัญญาณเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมันมีค่าโพลาร์สูงถึงระดับ 40 เป็นอันตรายมากๆ โดยเฉพาะการเติมน้ำมันใหม่เข้าไปจะยิ่งเป็นผลร้าย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ทราบ นอกจากนี้ยังฝากเตือนประชาชนอย่าซื้อน้ำมันที่ใส่ถุงพลาสติก ไม่บอกที่มา เพราะอาจเป็นน้ำมันเก่าเสื่อมสภาพที่นำไปฟอกสีให้ใสแล้วนำกลับมาหลอกขายอีกครั้ง เป็นวงจรที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ภาควิชาการกำลังขับเคลื่อนชวนภาคธุรกิจมาทำ csr สร้างความร่วมมือในการจัดการน้ำมันอย่างเป็นระบบต่อไป” ภก.วรวิทย์ กล่าว

นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคสากล ด้าน นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคสากล แถลงว่า ทุกวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล สสส. โดย คคส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมวิชาการครั้งใหญ่ เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ เครือข่ายผู้บริโภค และองค์กรภาครัฐ ภายใต้หัวข้อ “สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค” ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

โดยในวันที่ 14 มีนาคม ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ปาฐกถาพิเศษเรื่อง สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภคไทย” ส่วนวันที่ 15 มีนาคม จะเป็นการเปิดการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการ มีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปาฐกถาพิเศษเรื่อง องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค:ก้าวใหม่สังคมไทย” งานเวทีวิชาการและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่ององค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค และการประชุมวิชาการกลุ่มย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับชุมชนและจังหวัด พร้อมนักวิชาการร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงานนี้อีก 9 องค์กร ได้แก่ 1.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 2.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 3.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 4.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 5.สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) 6.คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 7.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) 8.สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 9.กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.)

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม