รพ.ขอนแก่น รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100%

โดย
| |
อ่าน : 2,859

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น รับนโยบายของคณะรัฐมนตรีป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเข้าสู่ "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" ร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งใน 10 ปีข้างหน้า ยึดปี 2554 เร่งสวมหมวกนิรภัยทั่วประเทศ

รพ.ขอนแก่น รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100%

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกจะต้องลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้ได้ลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเป็นพื้นที่รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้ประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย

รพ.ขอนแก่น รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100%

"ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ กำหนดให้หน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเขตพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับได้มีมาตรการกำชับบุคลากรในสังกัดที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ที่เดินทางผ่านเข้าออกบริเวณหน่วยงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ จึงเป็นเรื่องดีที่โรงพยาบาลขอนแก่นได้สนองตามนโยบายที่เน้นให้บุคลากร ในโรงพยาบาลขอนแก่นและบุคคลภายนอก ได้มีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจังและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป" ผวจ.ขอนแก่น กล่าว

น.พ.วิทยา ชาติบัญชาชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และประธาน สอจร. กล่าวว่า ทางโรงพยาบาล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สอจร. และภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุ ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรเพื่อร่วมสร้าง "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่ง โดยมีการจัดทำแผนฯ การดำเนินงานตลอดทั้งปี เน้นให้บุคลากรในโรงพยาบาลขอนแก่นและบุคคลภายนอก ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและถือปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลอย่างจริงจัง มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบก่อนดำเนินการ ได้กำหนดวันเข้มงวด ในการปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลขอนแก่นและบุคคลภายนอกได้มีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจังและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป

รพ.ขอนแก่น รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100%

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นบุตรหลานของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 200 คน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูธ ตรวจสภาพรถ สาธิตการขับขี่รถปลอดภัย มีการจำหน่าย พ.ร.บ. และสนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ จัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดบูธจำหน่ายหมวกฯ ในราคาถูก มีการเดินรณรงค์โดยบุตรหลานสวมหมวกนิรภัย เดินตามแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และมีการรณรงค์ขับรถจักรยานยนต์ ตามเส้นทางที่กำหนดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น         

 ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม