สพส.จัดประชุมสถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

โดย
| |
อ่าน : 3,189

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สพส.) ได้จัดงานประชุมชี้แจงรายละเอียด “โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 4 ภายใต้แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้น ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

สพส.จัดประชุมสถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

ในงานมีผู้บริหารและตัวแทนจากสถานประกอบการ จำนวน 30 บริษัท ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 48 คน โดยภายในงานประชุม ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งแนวความคิดของการจัดทำโครงการฯ ขั้นตอนการดำเนินงานของสถานประกอบการเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ สิทธิและประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับสถานประกอบการที่อยู่ในเขตภาคตะวันออก

สพส.จัดประชุมสถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

นอกจากนี้ ยังได้เปิดเวทีเสวนา “เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่...ไม่ยากอย่างที่คิด” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชพล บุญประคอง หัวหน้าแผนกฝ่ายสรรหาว่าจ้างและค่าตอบแทน บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณสุทธิรักษ์ สุทธิสถิตย์ จป.วิชาชีพ ของบริษัท คิว.ที.ซี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งจังหวัดระยอง ตัวแทนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ระดับพลาดินั่มในปี 2553 มาเล่าประสบการณ์จากการทำงานในช่วงที่ผ่านมา เกี่ยวกับจุดเริ่มต้น และแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ทำให้ตัวแทนจากสถานประกอบการที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของทั้ง 2 บริษัทอย่างต่อเนื่อง 

สพส.จัดประชุมสถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดคลินิกรับคำปรึกษา และรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯในช่วงท้ายของการประชุม พร้อมชมวีดีทัศน์การประชาสัมพันธ์ ”โครงการโรงงานปลอดบุหรี่” ผ่านสื่อวิทยุของบริษัทนูทริกซ์ ในช่วงท้ายของงานด้วย
ที่มา: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่muj 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม