ศรีสะเกษจัดหนัก สู้น้ำเมาไม่มีพัก

โดย
| |
อ่าน : 1,286

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการ "จังหวัดศรีสะเกษ งานบุญปลอดเหล้าเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา" และสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินตามมาตรการให้สอดคล้องกับโครงการฯ เพื่อให้งานบุญงานกุศล ปลอดจากอบายมุขน้ำเมาอย่างแท้จริง

ศรีสะเกษจัดหนัก สู้น้ำเมาไม่มีพัก

เป้าหมายในการดำเนินงานรณรงค์ คือ การกำหนดมาตรการและวิธีการเชิงรุก ควบคุมและลดปริมาณบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างกระแสสังคมให้ประชาชนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ผลักดันให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้า และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

ศรีสะเกษจัดหนัก สู้น้ำเมาไม่มีพัก

"งานรณรงค์ปลอดเหล้า" ตอนนี้ได้ขยายและผลักดันไปสู่งานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน เช่น 1300 หมู่บ้าน ประกาศตนเป็นหมู่บ้านและชุมชนงานบุญปลอดเหล้า งานปีใหม่สี่เผ่าไทยปลอดเหล้า การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนศรีสะเกษปลอดเหล้า เป็นต้น

ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 นี้ ทางจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานปลอดเหล้า ซึ่งถือเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ และเป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษงานหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 อีกด้วย

 ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

               

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม