หนุนเยาวชน เสริมทักษะชีวิต พัฒนาท้องถิ่น ที่ รร.วัดดอนทรายแก้ว ชุมพร

โดย
| |
อ่าน : 2,909

หนุนเยาวชน เสริมทักษะชีวิต พัฒนาท้องถิ่น ที่ รร.วัดดอนทรายแก้ว ชุมพร

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมาย คือ การสร้างเสริมทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร จึงได้ใช้โครงการ “การพัฒนาทักษะชีวิต จากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” ซึ่งเป็น 1 ใน 226 โรงเรียนที่ได้รับทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จาก สสค.   ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน

หนุนเยาวชน เสริมทักษะชีวิต พัฒนาท้องถิ่น ที่ รร.วัดดอนทรายแก้ว ชุมพร

หนุนเยาวชน เสริมทักษะชีวิต พัฒนาท้องถิ่น ที่ รร.วัดดอนทรายแก้ว ชุมพร

ครูกาญจนา สิบพลาง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตจากศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ถือเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของในหลวงให้กับชาวจังหวัดชุมพร อีกทั้งยังให้มีการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยแก้ไขสภาพดิน จัดพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ตามแนวทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเมื่อนักเรียนได้สัมผัส รับรู้ มีจิตสาธารณะต่อสังคม รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้คุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับมนุษย์อย่างมากมายมหาศาล

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม