เครือข่ายงดเหล้ายื่น 5 มาตรการเข้ม หวังหยุดสงกรานต์เสื่อม

โดย
| |
อ่าน : 3,566

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 54 ที่รัฐสภา เครือข่ายองค์การงดเหล้า พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จำนวน50 คน นำโดย นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณภาครัฐที่ร่วมรณรงค์ทำให้อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ลดลง พร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติม 5 ข้อเพื่อลดปัญหาด้วย โดย พล.ต.สนั่น รับที่จะนำกลับไปพิจารณา 

เครือข่ายงดเหล้ายื่น 5 มาตรการเข้ม หวังหยุดสงกรานต์เสื่อม

นายธีระ วัชรปราณี กล่าวภายหลังยื่นจดหมายเปิดผนึกว่า ทางเครือข่ายฯ ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา จากภาพรวมมียอดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่แล้วถึง 301 ครั้ง คิดเป็น 8.56% ยอดเสียชีวิตลดลง 90 ราย คิดเป็น 24.93% และบาดเจ็บลดลง 326 ราย คิดเป็น 8.57% จึงเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีการปรับตัวและมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มาตรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรักษาเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นวัฒนธรรมอันดีงาม ป้องกันไม่ให้สังคมเสื่อมเสีย ทำลายการท่องเที่ยว และไม่ให้เกิดพื้นที่ปัญหาซึ่งขาดคนรับผิดชอบ

ทางเครือข่ายฯ จึงขอเสนอมาตรการเพิ่มเติม 5 ข้อดังนี้ 1.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาจากการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่ปลอดภัย ยั่วยุ อนาจาร โดยกำหนดมาตรการที่ชัดเจนก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการปรับตัวของประชาชน ธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.ขอให้ทุกจังหวัดกำหนดพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (โซนนิ่ง) และให้พิจารณาบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมไม่ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ที่อันตราย โดยเฉพาะบนรถหรือท้ายกระบะในทุกจังหวัด และไม่ออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบชั่วคราวในบริเวณและรอบๆ เขตโซนนิ่ง 3.เร่งผ่านมาตรการห้ามดื่มแอลกอฮอล์ บนรถหรือท้ายกระบะให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

4.เร่งรัดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ว่าด้วยการควบคุมเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และ 5.ขอให้พิจารณาจัดสรรส่วนแบ่งค่าปรับ จากความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมาย ในลักษณะเดียวกับส่วนแบ่งค่าปรับความผิดการจราจรทางบก

เครือข่ายงดเหล้ายื่น 5 มาตรการเข้ม หวังหยุดสงกรานต์เสื่อม

น.ส.เกสร ศรีอุทิศ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า จากการสำรวจความเห็นชาวกรุงเทพฯ พบว่ากว่า 85% เห็นด้วยกับมาตรการห้ามดื่มเหล้าบนรถหรือท้ายกระบะ ขณะอยู่บนที่หรือทางสาธารณะ และหากมีการบังคับใช้ออกเป็นกฎหมาย ไม่เพียงแต่จะลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาในทุกเทศกาลด้วย

ด้าน น.ส.จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่า การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่ปลอดภัย ยั่วยุ อนาจาร ตามที่เป็นข่าวโดยเฉพาะ ถนนสีลมที่มีวัยรุ่นหญิง 3 คน เลยเถิดถึงขั้นอนาจารและเต้นโชว์อก เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจ เพราะทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้เสื่อมไป จึงอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

โดยเฉพาะต้องมีการออกมาตรการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ในสถานที่เล่นน้ำและบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ มีจิตสำนึกเห็นแก่เด็กและเยาวชน ไม่ทำการตลาดแบบ "เซ็กซี่มาร์เกตติ้ง" เพราะจะนำไปสู่การเลียนแบบของเด็ก แม้จะกระตุ้นยอดขายได้แต่ความเจ็บปวด ความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม