อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 9,940

อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแอมบาสซาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) จัดโครงการแกนนำนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 ชั้นปีละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน จาก 16 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีทัศนคติ และความตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและทักษะในการให้บริการเลิกบุหรี่มากขึ้น

อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่     อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่

หลังจากการฝึกอบรม มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถให้บริการเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ พร้อมการแสดงบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในความคาดหวังของสังคม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ประสบการณ์ในการอบรมได้ไปเผยแพร่ต่อเพื่อนในคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป

อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณะกรรมการเครือข่ายเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดสัมมนา และยังเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าว ภายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้สถานการณ์กลยุทธการรุกคืบครองโลกของธุรกิจบุหรี่ โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์, บทบาทนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อบุหรี่ในความคาดหวังของสังคมและจิตวิญญาณ และ ฮีโร่ในใจฉัน โดย ภก.คทา บัณฑิตานุกุล, บทบาทแกนนำนักศึกษา โดย ดร.ศรัณย์ กอสนาน

ในงานนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มสัมมนา ระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม บรรยายโดย นายทศพล แสงห่อทอง ผู้จัดการเครือข่าย (คภยส) สุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ได้กล่าวถึงความคาดหวังของสังคมต่อเภสัชกรเรื่องบุหรี่ใน 4 ประการได้แก่ 1.เป็นแบบอย่าง “ไม่สูบบุหรี่” 2.มีความรู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่ กฎหมาย, โรคภัยจากบุหรี่, การรักษาผู้ติดบุหรี่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายตรง 1600 คภยส 3.เผยแพร่ความรู้ทั้งแบบตัวต่อตัวและผ่านสื่อ 4.เป็นผู้นำรณรงค์ เช่น งดสูบบุหรี่, การปฏิบัติตามกฎหมาย, ต่อต้านการรุกคืบของธุรกิจบุหรี่ จากนั้นจึงได้กล่าวปิดการสัมมนา
ที่มา: สำนักงานเครื่อข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม