เดินหน้าสู่การศึกษาทศวรรษที่ 2 ต้องเริ่มจาก “ชุมชนท้องถิ่น”

โดย
| |
อ่าน : 2,679

สสค.ร่วมสำนักนายกฯ มท.-ศธ.-พม.และยูนิเซฟฯ จัดประชุม “ทำความเข้าใจจังหวัดและท้องถิ่นปฏิรูปฯการศึกษา” เดินหน้าสู่การศึกษาทศวรรษที่ 2 ต้องเริ่มจาก “ชุมชนท้องถิ่น” นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะร่วมเป็นประธาน 29-30 เม.ย.นี้

นพ.สุภกร บัวสาย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า ในการประชุม “จังหวัดและชุมชนท้องถิ่นจะปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้อย่างไร” ในวันที่ 29-30 เมษายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

มีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัด และชุมชนท้องถิ่นตื่นตัวเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ที่ทั้ง 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคนักวิชาการ สามารถมีส่วนร่วมได้ ผ่าน 2 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วย คือ

โครงการแรกคือ สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู “ครูสอนดี” และ โครงการที่สอง สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กเยาวชนด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเองได้ ที่จะสร้างให้เกิด “ครูสอนดี” ในท้องถิ่น และระบบจัดการดูแลเด็กด้อยโอกาส และพัฒนาศักยภาพแรงงานที่มีจำนวนถึง 13.8 ล้าน ทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือของหลายองค์กรหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยูนิเซฟ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

“จังหวัดและชุมชนท้องถิ่นจะปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้อย่างไร”

“นับเป็นครั้งแรกที่จังหวัดและท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย “ครูสอนดี” และพัฒนาการเรียนรู้ในสอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกที่จะมีหน่วยจัดการดูแลรายกรณี ทั้งในระดับโรงเรียนและชุนชน หรือที่เรียกว่า “case management unit” (cmu) ซึ่งจะทำหน้าที่รวมทุกเรื่อง ตั้งแต่ระบบสวัสดิการ การประกบตัวในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา การสร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงการส่งต่อเด็ก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบในการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยสสค.ในการประสานและปลดล็อคระบบที่เป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อไป” ผู้จัดการ สสค.กล่าว

ท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดกำหนดการล่าสุดประชุม “จังหวัดและชุมชนท้องถิ่นจะปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้อย่างไร” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน 2554 นี้ ได้ที่นี่
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม