ม.ราชภัฏนครปฐมจับมือชุมชน พัฒนาสุขภาวะในระดับตำบล

โดย
| |
อ่าน : 3,770

สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังระดมจัดอัตรากำลังทุกคณะแลทุกภาคส่วน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน สร้างตำบลให้เข้มแข็งและน่าอยู่ เฟสแรก 20 ตำบล ทั่วพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี สสส.ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์

“เรื่องการพัฒนาคนและชุมชนนี้ มหาวิทยาลัยได้ทำมาโดยตลอด 75 ปี ตามพื้นฐานขององค์ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรของเราและบริบทของท้องถิ่นในช่วงเวลาหนึ่งๆ มาถึงในวันนี้ มหาวิทยาลัยฯก็ยังคงมีพันธกิจต่อการพัฒนาคนและท้องถิ่นอยู่ โดยกลวิธีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การมุ่งเน้นให้อาจารย์ของเราบูรณาการการสอน การวิจัยและการบริการชุมชนเข้าด้วยกัน นักศึกษาทุกหลักสูตรจะต้องรู้จักชุมชน รู้ปัญหาและใช้ปัญหานั้นเป็นฐานของการเรียน” ผศ.สมเดช กล่าว

ม.ราชภัฏนครปฐมจับมือชุมชน พัฒนาสุขภาวะในระดับตำบล

หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับฟังความคิดเห็นและเข้าร่วมประชุมประชาคมในแต่ละพื้นที่แล้ว ในวันที่ 12-13 พฤษภาคมศกนี้จะจัดให้มีการระดมความคิดพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การสร้างสุขภาวะในพื้นที่ระดับตำบล” โดยมีทีมนักวิชาการจาก สสส. มาร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำแนวความคิดที่ตกผลึกแล้วมาดำเนินการต่อไป โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนในแต่ละเฟส

“คือเป็นการทำงานที่เอาพื้นที่เป้าหมายเป็นตัวตั้ง ความยากจึงอยู่ที่การบูรณาการและการเชื่อมประสานทรัพยากร ซึ่งอาจจะเป็นการบูรณาการเชิงประเด็น การบูรณาการเชิงองค์กร หรือการบูรณาการเชิงวิธีการ แต่ไม่ว่าจะบูรณาการแบบใด ลักษณะใด ทั้งหมดนี้จะต้องมุ่งตอบโจทย์ของพื้นที่ให้ได้” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวปิดท้าย
ที่มา: astvผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม