สสส.จับมือ 7 จังหวัดภาคใต้ พัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 2,261

ที่เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา นายสมพร ใช้บางยาง ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะร่วมลงนาม mou กับนางสาวดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ผอ.สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก รวมทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล และอบต. 7 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี

สสส.จับมือ 7 จังหวัดภาคใต้ พัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

โดยมีนายกเทศบาล อบต. และสมาชิก เข้าร่วมพิธี ประมาณ 100 คนโดยมี เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ ภาคใต้ตอนล่าง

สสส.จับมือ 7 จังหวัดภาคใต้ พัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ เป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมจาก สนง.ง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เทศบาล อบต.เครือข่ายได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นำไปพัฒนาด้านอาชีพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคม ในตำบลของตัวเอง อาทิ การกำจัดขยะ โดยนำมาแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือก หมักเป็นแก๊สหุงต้ม ปุ๋ยบำรุงดินการใช้เศษของเหลือใช้จาก กะลา กิ่งไม้ ผลไม้ ทำเป็นถ่านชีวจิต

สสส.จับมือ 7 จังหวัดภาคใต้ พัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

ซึ่งโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ให้ตำบลของตัวเองบริหารจัดการ ด้วยการนำความคิด ปัญญาภูมิชาวบ้าน มาปรับใช้ในชุมชน ให้ประสบความสำเร็จในด้าน การจัดการภัยพิบัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การศึกษา ยาเสพติด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรใกล้ตัว โดยเฉพาะการจัดการขยะถุงพลาสติกในชุมชน ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจุจุบันที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม