อบจ.ยโสธร จัดโครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 2,769

อบจ.ยโสธร จัดโครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อเช้าวันนี้ 25 พ.ค.54 ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ยโสธร กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในงานมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ข้าราชการ–ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และหน่วยงานราชการจังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้รับเกียรติจาก  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายสฤษดิ์ ประดับศรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อบจ.ยโสธร จัดโครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 180 คน จากทั้ง 9 อำเภอ อำเภอละ  20 คน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานให้ความร่วมมือด้านการประสานงานการจัดโครงการฯ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยโสธร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรอภิปรายในหัวข้อพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อบจ.ยโสธร จัดโครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละอำเภอ สามารถเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้  ด้านการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดยโสธร มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดปัญหาผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวและชุมชนได้
ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม