สภาคนแพร่ หนุนสืบทอดวัฒนธรรมฟื้นบ้านต่อเนื่อง

โดย
| |
อ่าน : 4,203

ในการเสวนาเวทีสภาคนแพร่ “ปฏิบัติการคิดดี ทำดี เพื่อสร้างเมืองแพร่ เมืองแห่งสุข” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับประชาคมสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดแพร่ ที่บ้านแก้ววันนา อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุข

สภาคนแพร่ หนุนสืบทอดวัฒนธรรมฟื้นบ้านต่อเนื่อง

บนเวทีมีการพูดคุยกันทั้งทางด้านวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย ด้านเกษตร การศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการดำรงชีพ โดยมีตัวแทนภาครัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนร่วมเวทีจำนวนมาก ซึ่งมีหลายฝ่ายแสดงความห่วงใยต่อการสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน

โดยเฉพาะภาษาและถิ่น ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ควรช่วยกันดูแล โดยเน้นให้ความสำคัญทุกฝ่าย ตั้งแต่เยาวชน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับโครงการแพร่ เมืองแห่งความสุข ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างเมืองแพร่ เมืองแห่งความสุข โดยกิจกรรมหนึ่งก็คือ การจัดเวทีสภาคนแพร่ เพื่อระดมความคิดเห็นจากคนเมืองแพร่หลากหลายอาชีพ

สภาคนแพร่ หนุนสืบทอดวัฒนธรรมฟื้นบ้านต่อเนื่อง

ซึ่งได้คัดเลือกตำบลในพื้นที่จังหวัดแพร่รวม 7 แห่ง เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่น โดยเชื่อมการทำงานบูรณาการในระดับพื้นที่ สู่การพัฒนาสูงเมืองแพร่ เมืองแห่งความสุข เป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมของชุมชนโดยชุมชน ภายใต้วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมที่ที่เอื้อต่อสุขภาวะ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน

พื้นที่นำร่อง 7 แห่งประกอบด้วย ตำบลในเวียง, ตำบลพระหลวง, ตำบลแม่หล่าย, ตำบลบ้านกาศ, ตำบลแม่ยางตาล, ตำบลเหมืองหม้อ และตำบลเวียงต้า โดยจะเวียนไปจัดเวทีสภาคนแพร่ตามตำบลต่างๆ ในทุกเดือน

 


ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม