ปิ๊งส์เปิดตัว10ทีมวัยโจ๋ โชว์ผลงานสร้างสรรค์โฆษณาปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 3,478

ปิ๊งส์ สสส. เผย 10 ผลงานสตอรี่บอร์ด “คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่” พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมชื่นชม-ให้คะแนน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อประกาศผลสุดยอดสตอรี่บอร์ด รับรางวัล 5,000 บาทไปครอง ทั้งเผยจะประกาศสุดยอดผลงานภาพยนตร์โฆษณาอีก 4 รางวัลกรกฎาคมนี้ ก่อนใช้ฉายรณรงค์จริงทั่วประเทศ เพื่อลดการสูบบุหรี่

ปิ๊งส์เปิดตัว10ทีมวัยโจ๋ โชว์ผลงานสร้างสรรค์โฆษณาปลอดบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือโครงการ “ปิ๊งส์” แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดแสดงสตอรี่บอร์ดผลงานเยาวชนในโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ “คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่” 10 เรื่องมาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม เป็นต้นมา

นายมานพ แย้มอุทัย โดย นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่” ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานสตอรี่บอร์ดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 150 เรื่อง และเมื่อวันที่ 22-24 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีเยาวชนผ่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นไปแล้วจำนวน 20 ทีม

จากนั้นมีการตัดเลือกเป็นสุดยอดผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และนักโฆษณามืออาชีพที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น จำนวน 10 เรื่อง คือ 1.ง่ายกว่ามั๊ย จากทีมเฟี้ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2.สูบบุหรี่...ดี? จากทีม i-ya มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 3.เรื่องของลม(หายใจ) จากทีม d.i.m. จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 4.เรทติ้งตก จากทีมมีพอดี! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง,

5.like จากทีม zoo pavilion and factory movie มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 6.heartbroken จากทีมthinkative มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 7.แสงสว่าง จากทีมmangosteen production มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 8.สวยไม่สูบ จากทีมพ่อใหญ่จอมพลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 9.เชย จากทีมม่วนใจ๋ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ10.ต่อลมหายใจ จากทีมแถม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“และครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความชื่นชม และร่วมให้คะแนนกับผลงานของเยาวชนทั้ง 10 ทีม ทางคณะกรรมการจึงได้เปิดช่องทางในการลงคะแนน 2 ช่องทางด้วยกันคือที่ www.pings.in.th และภายในงานวันงดสูบบุหรี่โลก 28 - 31 พ.ค. 54 บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งสตอรี่บอร์ดที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดจะได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอด  สตอรี่บอร์ดขวัญใจมหาชน รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรทันที

ทีมต่อลมหายใจ

ซึ่งจากการรวมคะแนนจากทั้ง  2 ช่องทางพบว่า ทีมต่อลมหายใจ จากทีมแถม โดยมี นายพันธพัฒน์  ธรรมนพรัตน์ มรภ.จันทรเกษม, นายพงศกร  ป่างศรี มรภ.จันทรเกษม และนายชยพล จันทร์เจริญ ม.รามคำแหง คว้าตำแหน่งนี้ไปครอง หลังจากนี้เมื่อภาพยนตร์โฆษณาทั้งหมดผลิตเสร็จสมบูรณ์จะมีการคัดเลือกหาสุดยอดผลงานอีก 4 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000  บาท, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000  บาท, รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000  บาท รางวัลขวัญใจมหาชน รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000  บาท อีกทันที” ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าว

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวเกี่ยวกับโครงการปิ๊งส์ว่า ปิ๊งส์เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นเข้ามาคิดว่าจะรณรงค์กับวัยรุ่นให้เห็นโทษที่จะเกิดกับการสูบบุหรี่ ทำให้คนที่สูบเลิกสูบ ซึ่งสตอรี่บอร์ดของภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 10 เรื่องที่ได้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของเรื่องบุหรี่และความสูญเสีย มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี นำไปสู่การสร้างเป็นหนังโฆษณาที่ดีและมีเค้าโครงเรื่องที่หลากหลายสามารถนำไปใช้รณรงค์ได้จริง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสูบบุหรี่ไม่ดี และที่น่าสังเกตของผลงานทั้ง 10 เรื่องนี้นั้นคือมีถึง 3 เรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่สูบบุหรี่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ของเพื่อนชาย และไม่สวยรวมอยู่ด้วย

“เมื่อผลงานทั้ง 10 เรื่องนี้ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการนำไปเผยแพร่ต่อทั่วประเทศผ่านทั้งทางสื่อของสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวีท้องถิ่น โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และงานรณรงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและคนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และเกิดจิตสาธารณะในการรณรงค์กับเยาวชนด้วยกันได้” เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าว

นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ ขณะที่ นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการให้เวลาเยาวชนไปพัฒนางานต่ออีกเล็กน้อยเพื่อดำเนินการถ่ายทำต่อเพื่อส่งผลงานที่สมบูรณ์มาภายในวันที่ 25 มิถุนายน นี้ และจะมีการตัดสินสุดยอดผลงานกันช่วงต้นเดือนกรกฎาคม และประกาศในงาน adman junior ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แน่นอน

สำหรับนายชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา นักโฆษณามืออาชีพและพี่เลี้ยง กล่าวว่า ประเด็นในโจทย์ครั้งนี้บอกว่า “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่” หากจะสื่อสารเพื่อให้เยาวชนเข้าใจได้นั้น การเขียนสตอรี่บอร์ดที่ชัดเจน และเทคนิคของการถ่ายทำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งจากผลงานสตอรี่บอร์ดที่ออกมาในครั้งนี้ถือได้ว่าน่าสนใจแต่ถ้าจะนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์จริงๆนั้นจะต้องมีการปรับและพัฒนาเพิ่มอีกเล็กน้อย ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงที่เป็นนักโฆษณามืออาชีพติดเข้มให้อีกครั้งทั้งการ pre-production และ post-production และเชื่อว่างานที่ออกมาจะดีและเมื่อใช้รณรงค์จริงแล้วจะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นที่มา: แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม