ดึงเยาวชนรักถิ่นเกิด เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ที่บ้านอีเซ ศรีสะเกษ

โดย
| |
อ่าน : 4,331

โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ระดมความคิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน หาวิธีชักจูงเด็กและเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมบ้านเกิด

ดึงเยาวชนรักถิ่นเกิด เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ที่บ้านอีเซ ศรีสะเกษ

ครูพีรชัย วงษ์เลิศ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) รายงานว่า ภายหลังจากที่ได้รับทุนส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. จึงได้จัดสัมมนาวิชาการขึ้น

โดยมี คณะครู ผู้นำนักเรียน ผู้นำชุมชน ปราช์ญชาวบ้าน เข้าร่วมวางแผน ในประเด็นสำคัญ อาทิ จะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงเกิดสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รวมถึงขั้นตอนการถ่ายทอดวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนสู่นักเรียน

ดึงเยาวชนรักถิ่นเกิด เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ที่บ้านอีเซ ศรีสะเกษ

คุณครูพีรชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยทุกภาคส่วน อาทิ นายก อบต.อีเซ กำนันตำบลอีเซ กรรมการสถานศึกษา คณะครูพร้อมชุมชนประชุม ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประเด็นการเรียนรู้ที่จะต้องสืบค้นในหัวข้อหลัก ดังนี้1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลอีเซ 2.แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นตำบลอีเซ 3.อาชีพที่มีในท้องถิ่นและที่นักเรียนอยากทำมีอะไรบ้าง 4.บุคคลสำคัญในท้องถิ่นตำบลอีเซ

"ตำบลอีเซ จัดเป็นพื้นที่ที่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นทรัพยากรท้องถิ่น เป็นแหล่งหาอาหาร ยาสมุนไพร และอื่นๆ ดังนั้นโครงการนี้จำนำเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตลอดมา ซึ่งหากได้นารูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โครงงานทำให้ครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ด้วยแล้ว โรงเรียนบ้านอีเซ คงจะเป็นแหล่งตำราของท้องถิ่น ให้ผู้คนรุ่นหลังๆ ได้สืบค้นเรื่องราวดีๆ ต่อไป" คุณครูพีรชัยกล่าว
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม