มรภ.สุราษฎร์ฯ ชู 9 กิจกรรมดีจากพี่สู่น้อง

โดย
| |
อ่าน : 5,604

มรภ.สุราษฎร์ฯ ชู 9 กิจกรรมดีจากพี่สู่น้อง

จากปัญหาการรับน้องที่เกิดขึ้นทุกปี ด้วยเพราะการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของรุ่นพี่ในการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้มีการถกเถียงกันในวงกว้างถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนี้ ทั้งที่จริงๆ แล้ว การรับน้องมีเป้าหมายก็เพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษา และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้นๆ แต่ปัญหานี้ จะไม่เกิดแน่... ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า กิจกรรมการรับน้อง มรส. ประจำปี 2554 เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. ถึงวันที่ 7 มิ.ย. มีกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมสอดแทรกการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยคุณลักษณะ 5 ประการของนักศึกษา หรือเบญจลักษณ์ คือ 1.มีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานของหลักสูตร 2.มีระบบคิด ที่ดีกล้าคิด คิดสร้างสรรค์ 3.มีจิตวิญญาณในการทำงาน มุ่งมั่น หนักเอา เบาสู้ 4.มีจริยธรรมในวิชาชีพ และ 5.มีจิตสาธารณะ ให้คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง

"ซึ่งนักศึกษารุ่นพี่ ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ระเบียบวินัยหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการแต่งกายระเบียบวินัยจราจรมารยาททางสังคม การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ความตระหนักในระเบียบวินัยเหล่านี้เกิดขึ้นกับนักศึกษารุ่นน้องด้วย" อธิการบดี  มรส.กล่าว

สันติชัย บุญสุวรรณ นายสันติชัย บุญสุวรรณ นายกองค์การนักศึกษา กล่าวว่า อยากให้น้องๆ ทุกคน ได้รับความรู้สึกดีๆ จากรุ่นพี่ ด้วยกิจกรรมรับน้องที่รุ่นพี่สร้างสรรค์มาเพื่อน้องใหม่โดยเฉพาะ ทั้งการประชุมเชียร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่ ด้วยการสื่อความรักความรู้สึกที่ดีต่อรุ่นน้อง ขอให้น้องๆ นำความรู้สึกดีๆ เหล่านี้เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจ ในการฝ่าฟันต่อสู้กับอุปสรรคทางด้านการเรียนต่อไป

ด้าน นายบรรพต สมเชื้อ รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า รุ่นพี่มีความตั้งใจคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี สิ่งที่รุ่นพี่ต้องดูแลน้องใหม่กว่า 5,000 คน เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย แต่รุ่นพี่มีความตั้งใจที่จะดูแลรุ่นน้องให้ดีที่สุด โดยประเดิมรับน้องด้วย 9 กิจกรรมสร้างสรรค์ 1.กิจกรรมประชุมเชียร์มุ่งสร้างจิตสำนึกรักสถาบัน สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 2.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับชีวิต   ให้น้องใหม่นั่งสมาธิสงบจิตใจ พร้อมฟังธรรมเทศนา ทั้งพุทธและอิสลาม ไม่มีแบ่งแยก 3.กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 4.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่การสร้างความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การถ่ายทอดวิชาความรู้การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างคุ้มค่า การปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาอย่างสมเกียรติสถาบัน

มรภ.สุราษฎร์ฯ ชู 9 กิจกรรมดีจากพี่สู่น้อง

5.กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจยิ่งด้วยการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมติดเข็มมหาวิทยาลัย และร่วมปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา มรส. 6.กิจกรรมรักน้องปลอดเหล้า ร่วมกับ สสส. ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ปราศจากสิ่งเสพติดนอกจากนี้ร่วมพัฒนาชุมชน 7.กิจกรรมวิ่งแข่งเพื่อสุขภาพตามเส้นทางรอบมหาวิทยาลัย8.กิจกรรมน้องใหม่ขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 9.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ด้วยการต้อนรับจากอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และรับทราบวิธีการปฏิบัติตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย รับทราบการใช้ห้องสมุดใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ให้เต็มที่ เพื่ออนาคตของนักศึกษาต่อไป

        


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม