เปิดใจครู(พระ)สอนดี อุทิศสอนเด็กต่างวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

โดย
| |
อ่าน : 5,292

เปิดใจครู(พระ)สอนดี อุทิศสอนเด็กต่างวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมาที่วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่สำรวจโครงการการศึกษาเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนและเด็กกำพร้า วัดดอนจั่น เพื่อสะท้อนให้ถึงพลังขับเคลื่อนจากชุมชนท้องถิ่น

พระครูปราโมทย์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น พระครูปราโมทย์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการกิน นอน เรียน ตั้งแต่อนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมา 27 ปีว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยและเด็กไร้สัญชาติ 4 กลุ่มหลัก 1.พ่อแม่ติดเชื้อ 2.พ่อแม่แตกแยกหย่าร้าง 3.พ่อแม่ทอดทิ้ง หรือติดคุก 4.ยากจน ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 700 คน

ภายใต้รูปแบบการทำงานที่ปราศจากเงื่อนไข ดั่งบิดามารดาเลี้ยงลูก เสียสละเพื่อให้เด็กเกิดความงอกงามดีงาม ดำรงชีวิตอยู่ได้อาศัยประชาชนที่เคารพและศรัทธาแนวทางการทำงาน และอาศัยหลักของธรรมชาติ คือ อดทน มั่นคง ชนะ สำเร็จ โดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐเลยตลอด 27 ปี

เปิดใจครู(พระ)สอนดี อุทิศสอนเด็กต่างวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

“ปัจจุบันเราเป็นวัดแห่งแรกมีหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรี และเป็นสถาบันแห่งแรกที่ทำงานโดยไม่ใช้เงินมากำกับการทำงาน สำหรับการศึกษาก็อิงแกนกลาง แต่เน้นหลักศิลป์ สมาธิ ปัญญามาบริหารการจัดการชีวิตเด็ก โดยใช้ระบบพี่ดูแลน้อง ใครอยากได้องค์ความรู้ว่าบริหารจัดการอย่างไร ยินดีให้ข้อมูล โลกของการศึกษาต้องอาศัยเงิน แต่โลกแห่งปัญญาอาศัยความอดทน ศีล สมาธิและปัญญา แล้วจะสำเร็จ” เจ้าอาวาสวัดดอนจั่นกล่าว

เปิดใจครู(พระ)สอนดี อุทิศสอนเด็กต่างวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

นายสุรินทร์ กาแวน ตัวแทนพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดดอนจั่น กล่าวว่า สำหรับระบบพี่เลี้ยงจะเน้นไปถึงจิตใจของเด็กว่า สภาพจิตใจของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร เป็นการดูแลแบบพี่ดูแลน้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยจะมีการแบ่งกลุ่ม และจัดให้พี่เลี้ยงคอยดูแล พี่เลี้ยงต้องเป็นคนเสียสละ และมีน้ำใจ มีความเมตตาให้เด็ก เพราะเด็กแต่ละคนนั้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พ่อแม่มาฝากไว้เราต้องดูแลให้ดีที่สุด พระอาจารย์สอนให้เราอดทน ความอดทนเท่านั้นที่จะทำให้เราสำเร็จ

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสสค.นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสสค. กล่าวว่า สำหรับโครงการเชิงรุกที่สสค.กำลังดำเนินการร่วมกับโรงเรียนวัดดอนจั่นนั้นก็มุ่งหวังที่จะใช้องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนในการจัดการการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสนำไปขยายถอดบทเรียน และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน ก่อนที่จะขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆภายนอก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ท่านพระครูปราโมทย์ถือได้ว่าเป็นต้นแบบครู (พระ) สอนดี ที่แสดงให้เห็นการทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับชุมชนมาตลอด 27 ปี ซึ่งสะท้อนให้ถึงการทำงานที่เกิดจากพลังภาคท้องถิ่น ประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแข็งขัน
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม