จี้บังคับวิชาชีวิตเริ่มอนุบาลถึงอุดมศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 1,491

จิตแพทย์เด็ก ชี้ การเรียนการสอนเวลานี้ แทบไม่มีชั่วโมงเรียนรู้วิถีชีวิต ทำให้เด็กการคิดเชิงตรรกะ โดยแนะว่าทุกระดับชั้นเรียนตั้งแน่อนุบาลถึงอุดมศึกษาต้องเรียนวิชาคุณธรรมจริยธรรม การคิดเชิงตรรกะและวิถีชีวิต และพ่อแม่ต้องเป็นผู้สอน...

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ขณะเดียวกันก็ไม่มีทักษะการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง ทำให้เยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อของอบายมุขจนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา หรือแม้แต่การเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด ซึ่งจะเห็นปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ทั้งที่บางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น อย่างเช่น การนำอาวุธ ของมีคม แขวนตามผนัง และเด็กนำมาเล่นจนพลาดพลั้งเสียชีวิต เป็นต้น

นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยยังรังแกเด็กและเยาวชน โดยจัดการเรียนการสอนที่ยัดแต่เนื้อหาวิชาการให้เป็นไปตามหลักสูตร ทำให้สมองเด็กกลายเป็นหน่วยความจำที่ท่วมไปด้วยข้อมูล แต่การขาดระบบคิดเชิงตรรกะ ที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตในสังคม แม้แต่เด็กที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักวิธีคิดเชิงตรรกะ ไม่รู้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย เนื่องจากเด็กเหล่านี้ถูกบังคับให้เร่งรัดเรียนวิชาการที่หนักจนเกินไป เพียงเพื่อให้สามารถสอบแข่งขันเอาชนะผู้อื่นได้เท่านั้น

จี้บังคับวิชาชีวิตเริ่มอนุบาลถึงอุดมศึกษา

นพ.สุริยเดวกล่าวด้วยว่า จะเห็นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเวลานี้ แทบไม่มีชั่วโมงเรียนรู้วิถีชีวิต การคิดเชิงตรรกะและไม่มีระบบการวัดประเมินผลเรื่องเหล่านี้ ทำให้ครูและสถานศึกษาไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะไม่เห็นเป็นประเด็น จึงมองว่าไม่จำเป็นต้องสอน หรือแม้แต่ข้อเสนอที่เคยระบุจะให้มีการวัดความดี แต่พอเห็นว่าวัดเป็นรูปธรรมยากก็เงียบหายไป

อย่างไรก็ตาม ตนอยากเสนอให้กำหนดเป็นวิชาบังคับที่ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษาต้องเรียนวิชาคุณธรรมจริยธรรม การคิดเชิงตรรกะและวิถีชีวิต โดยนักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องผ่านวิชาเหล่านี้ หากไม่ผ่านก็ไม่สามารถสอบข้อสอบวิชาการทั่วไปได้ เพราะหากเด็กได้เรียนรู้วิชาเหล่านี้แต่เล็ก ก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คิดดีทำดีในอนาคต ทั้งนี้ ตนอยากฝากข้อคิดถึงต้นทุนชีวิตที่เด็กๆ เป็นผู้นำเสนอเองว่า ต้นทุนชีวิตไม่ใช่เป็นวิชาที่มีหน่วยกิต แต่เป็นวิชาชีวิตที่ครูและพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สอน
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

วิทยุสาธารณะ  นิทรรศการหมุนเวีย เพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ  ถั่วลิสง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ซอยสุขา ความสุข ความพอเพียง สุขภาวะทั้งกายและใจ กระแสสังคมปัจจุบัน พัฒนาสื่อ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D สถานะทางสังคม  สสส.ฟาสต์ฟู้ด  ทำร้ายเด็ก  คนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข  การเลิกสูบบุหรี่  น.พ.วันชาติ ศุภจัตุรัส  พิธีกรรมทางศาสนา  หนี้  สื่ออนาจาร  งานสร้างเสริมสุขภาพ  พฤติกรรมเสี่ยงจากน้ำเมา  วิสาหกิจ ชุมชน การปกครอง เข้มแข็ง บ่อหิน  ปัญหาโลกร้อน  รองผู้จัดการชุดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  television show  วิชาละครชุมชน  ไข้เลือดออกระบาดรุนแรง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม