อบต.วังแสง มหาสารคาม หนุนใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านรักษาสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 4,099

นายสมนึก ไชยสงค์ นายสมนึก ไชยสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อ.แกดำจ.มหาสารคาม เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ อบต.วังแสง มาตั้งแต่ปี 2548 นอกจากจะมีการวางนโยบายการบริหารงานหลักๆ ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค ด้านส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

โดยเฉพาะนโยบายด้านสาธารณสุข ได้มีการดำเนินงานร่วมมือภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยู่ดีมีสุขกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เช่น โครงการลดละเลิกบุหรี่โครงการเยาวชนต้านยาเสพติด โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ฯลฯ

ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มูลนิธิสุขไทยดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน โดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาค้นหาหมอพื้นบ้านในชุมชน พร้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นรวม 9 ด้านประกอบด้วย ยาพื้นบ้านอีสาน หมอบำบัดพิษ หมอเส้น หมอเอ็น ฮัต-คอง อาหารอีสาน โสกบ้านและสถาปัตยกรรมาชุมชน เป็นต้น

อบต.วังแสง มหาสารคาม หนุนใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านรักษาสุขภาพ อบต.วังแสง มหาสารคาม หนุนใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านรักษาสุขภาพ

การสำรวจข้อมูลใช้การทำประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละชุมชนจะรู้กันดีว่าหมอยาในชุมชนตนเองเก่งทางด้านใดบ้าง และจากข้อมูลที่ได้พบว่ามีผู้รู้รวม 63 คน พบภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพรวม 31 เรื่อง แยกเป็นตำรับยา 27 ตำรับ และการดูแลสุขภาพ 2 ด้านหมอพื้นบ้าน

พร้อมกันนี้ สร้างสุขภาพชุมชนตำบลวังแสงโดยหมอพื้นบ้านขึ้น ณ อบต.วังแสง เพื่อเป็นสถานที่ให้หมอยาพื้นบ้านรวมตัวรักษาโรคให้แก่ชุมชนตำบลวังแสง เป็นการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านเข้ามาดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งแก่ชาวบ้าน โดยในแต่ละวันจะมีหมอยาพื้นบ้านเวียนมานั่งประจำที่ศูนย์แห่งนี้วันละ 3 คน
เรื่อง: เชิด ขันตี ณ พล
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม