ดูแลอาหาร+ออกกำลังกาย หนทางเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 2,449

พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน ตรวจสมรรถภาพร่างกายก่อนเริ่ม โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ สสส. ที่ต้องการสนับสนุนให้ชาวชุมชนที่อยู่ในการเคหะ หันมาสร้างเครือข่ายสุขภาพชุมชน เพื่อการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพgr

ดูแลอาหาร+ออกกำลังกาย หนทางเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

จากข้อมูลทางสถิติพบว่า คนไทยส่วนใหญ่กำลังป่วยด้วยโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดตีบ ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจาก 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ การรับประทานอาหารมากเกินไป และเป็นอาหารที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพ ปัจจัยที่สองคือ ขาดการออกกำลังกาย หรืออาจจะมีการออกกำลังกายบ้างแต่ไม่เพียงพอกับชีวิตประจำวัน ทำอย่างไรคนไทยถึงจะหันมาออกกำลังกายกันให้มากขึ้น

การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลประชาชนในชุมชนหลายโครงการทั่วประเทศ หากประชาชนส่วนใหญ่เกิดป่วยด้วยโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ขึ้นมาจะทำอย่างไร จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชาวชุมชนที่อยู่ในเคหะชุมชน และบ้านเอื้ออาทร หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่สาธารณะ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬาชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน สร้างเครือข่าย สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ในเรื่องนี้ ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส. ให้ข้อคิดเห็นถึงจุดแข็งของการเคหะแห่งชาติว่า มีโครงสร้างของการจัดการ บริหารชุมชนแต่ละชุมชนที่ชัดเจน มีการแบ่งเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนที่อยู่ ในชุมชน สสส. เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

"สิ่งที่อยากเห็นก็คือว่า ครั้งนี้เราทำในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเท่านั้น เพื่อให้เป็นต้นแบบก่อน และทราบว่าการเคหะแห่งชาติมีพื้นที่แบบนี้ มีชุมชนแบบนี้อีกทั่วประเทศ เมื่อเราดำเนินการครั้งนี้แล้ว สสส.จะเข้าไปประเมินถอดองค์ความรู้ ถอดบทเรียนว่าถ้ามันจะสำเร็จต้องทำอย่างไร แล้วขยายผลออกไปในชุมชนต่างจังหวัดทั่วประเทศ" ดร.เกษม กล่าว

แต่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการออกกำลังกาย ต้องทำการวัดผลเบื้องต้นโดยจัดให้มีการตรวจสมรรถภาพร่างกาย ให้กับชาวชุมชนก่อนการเริ่มโครงการนำร่อง 12 พื้นที่ ได้แก่ เคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 10, บ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน), บึงกุ่ม, รัตนาธิเบศร์,บางบัวทอง 1, ติวานนท์ (บ้านใหม่), ประชานิเวศน์, เสมาฟ้าคราม, เศรษฐกิจ 3, บางโฉลง,สมุทรปราการ 1 และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.อัจฉรา ปุราคมดร.อัจฉรา ปุราคม อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพ ทางสังคมให้กับคนในชุมชน มีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งกายและใจ ขณะนี้การเคหะแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มาทำในเรื่องของการประเมินผลโครงการ ซึ่งจะดูว่า คนในชุมชนก่อนเริ่มทำกิจกรรมในระยะต่อไป 1 ปี สุขภาพเป็นอย่างไร พอเสร็จสิ้นกระบวนการ แล้วมีสุขภาพดีขึ้นไหม ส่วนที่ประเมินผลจะดูเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิต

"กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-18 ปี กลุ่มวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี ตามหลักวิชาการ และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เราให้ความสำคัญมาก เพราะโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี" ดร.อัจฉรา กล่าว

กิจกรรมในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสุขภาพ และจะทำประเมินผลเป็นระยะๆ และกลับมาทำแผนร่วมกับชุมชนว่าจะต้องเพิ่มส่วนที่ขาดอย่างไร เพิ่มตรงจุดไหน และต้องได้รับการเสริมความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอย่างไร เพื่อจะได้เป็นชุมชนที่มีสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้า

การเคหะแห่งชาติขอเชิญชมรายการ "แวะเที่ยว...เหลียวดูเมือง" สารคดีท่องเที่ยวที่เสนอแง่มุมของการพัฒนาเมือง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.35-10.40 น.

       


ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม