เปิดแล้ว! พื้นที่แจ้งข่าวเพื่อความปลอดภัยรถสาธารณะ

โดย
| |
อ่าน : 2,333

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน จับมือไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่แจ้งข่าวเพื่อความปลอดภัยรถสาธารณะ หวังลดจำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลง แนะรัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 

  เปิดแล้ว! พื้นที่แจ้งข่าวเพื่อความปลอดภัยรถสาธารณะ   

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (thai pbs) เครือข่ายลดอุบัติเหตุทางท้องถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง (สอจร.) ศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนน (ศวปถ.) องค์การอนามัยโลก (who) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เข้ามอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจกับ นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นความปลอดภัยของรถสาธารณะ พร้อมทั้งร่วมหารือในการทำงานร่วมกัน เพื่อเปิดพื้นที่เฝ้าระวังอันตรายบนท้องถนน สำหรับประชาชนโดยทั่วไป

ปี 2552 ประเทศไทยประกาศให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมีจำนวน 10,717 คน ถัดมาปี 2553 มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 10,644 คน ลดลงจากปี 2552 เพียงแค่ 73 คน แม้จะมีการประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ หรือมีการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนขึ้นมาแล้วก็ตาม

วิทยา ชาติบัญชาชัยนพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง หรือ สอจร. กล่าวว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นใกล้บ้านและร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนสายรอง สำหรับการแก้ไขปัญหาต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยซึ่งจะช่วยลดผู้เสียชีวิตลงได้มากถึงร้อยละ 30

มัวรีน เบอร์มิ่งแฮม นอกจากนี้ นางมัวรีน เบอร์มิ่งแฮม ผู้แทนองค์การอนามัยโลกได้เดินทางมาที่ไทยพีบีเอส เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญกับการลดการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิต ให้มีการกำหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกเข้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก ที่มีเป้าหมายให้แต่ละประเทศลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 50 ภายในเวลา 10 ปี

 

อิฐบูรณ์ อ้นวงษา ด้าน นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา  หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า จากการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ พบว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 ถึงปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะที่สื่อมวลชนนำมาเผยแพร่กว่า 500 กรณี มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกว่า 9,000 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 714 ราย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงความเสียหายส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สื่อมวลชนถ่ายทอดให้เราเห็น

“เครือข่ายผู้บริโภค ขอยื่นหนังสือ ข้อเสนอแนะ เพื่อการยกระดับมาตรฐานรถสาธารณะ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการรถโดยสาร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยประเด็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย รถโดยสารประจำทาง ระยะไกล และรถตู้ควรมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่งและแนะนำให้ผู้โดยสารใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทาง

สองด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการแก่ผู้ใช้บริการ พนักงานบริการควรมีระบบให้ข้อมูลกับผู้โดยสาร เช่น ระยะเวลาการเดินทาง จุดพักรถ ชื่อพนักงานขับรถ และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในการเดินทาง และ สามมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คือจัดตั้งกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะขึ้น โดยอาจพิจารณาให้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

เปิดแล้ว! พื้นที่แจ้งข่าวเพื่อความปลอดภัยรถสาธารณะ

โดยกองทุนฯ มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ สนับสนุนส่งเสริมการประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น และเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการที่ถูกละเมิดสิทธิเพิ่มเติมจากความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยได้รับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยเน้นการเยียวยาความเสียหายที่รวดเร็ว ไม่ต้องมีการรอพิสูจน์ถูกผิด และเป็นธรรม” นายอิฐบูรณ์  กล่าว

สำหรับสถานีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เปิดพื้นที่สำหรับการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่

เว็บไซต์   :http://www.thaipbs.or.th
ข้อความ  : หมายเลข 4268822 (1.50.-/ครั้ง)
โทรศัพท์  : 0-2790-2111, 0-2790-2222
email     : saveyourlife@thaipbs.or.th
website : www.thaipbs.or.th/saveyourlife
facebook : www.facebook.com/thaipbsfan
twitter  : @thaipbs (ติดแท็ก #thbus)
เรื่อง: สวนีย์  ฉ่ำเฉลียว
ที่มา: โครงการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม