เปิดพื้นที่กิจกรรมเด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง

โดย
| |
อ่าน : 1,271

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ ม.ธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกิจกรรมเด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง เปิดเวทีให้เด็กและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เปิดพื้นที่กิจกรรมเด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง เปิดพื้นที่กิจกรรมเด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง

เร็วๆ นี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ม.พ.ด.) และนิสิตปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย เพื่อเก็บข้อมูลกิจกรรมเด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง โดยมี นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และ ศน.รุ่งนภา ลัทธิมนต์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรม และร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และหาแนวทางการพัฒนาต่อไป

เปิดพื้นที่กิจกรรมเด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง เปิดพื้นที่กิจกรรมเด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง

ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบที่ชัดเจน เด็กสามารถสืบเสาะหาความรู้ และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เป็นเวทีให้เด็กและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมเกิดจากความสนใจของเด็ก  มีการวางแผนเพื่อเข้าเก็บข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วนำมาสรุป นำเสนอในรูปของหนังสือเล่มเล็ก และการแสดงละคร  ซึ่งจากการสังเกตกิจกรรมในวันนี้ เด็กจะมีความสุขมากทั้งผู้นำเสนอและผู้ชม

สุดท้ายที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะจัดทำโครงการเพื่อสานต่อกิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ต่อไป โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมเด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง ในการสืบค้นภูมิปัญญาของท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งทาง ม.พ.ด.จะสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร วิทยากรในการจัดกิจกรรม โดยในระยะแรกจะคัดเลือกโรงเรียนจากกลุ่มเครือข่ายฯ เครือข่ายละ 1 โรงเรียน รวม 18 โรงเรียน  ประมาณ 150 คน เข้ารับการถ่ายทอดกิจกรรม ในห้วงระยะเวลา 4 เดือน (กันยายน – ธันวาคม นี้) ที่มา: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม