งดเหล้าสระแก้ว รุกสร้างแกนนำรณรงค์ ลด ละ เลิกดื่ม

โดย
| |
อ่าน : 1,047

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว เร่งขยายแกนนำเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร อบต. เข้าร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นแกนนำเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว

งดเหล้าสระแก้ว รุกสร้างแกนนำรณรงค์ ลด ละ เลิกดื่ม

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ในปี 2554 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลโอกาสครบรอบ 2,600 ปี การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

งดเหล้าสระแก้ว รุกสร้างแกนนำรณรงค์ ลด ละ เลิกดื่ม งดเหล้าสระแก้ว รุกสร้างแกนนำรณรงค์ ลด ละ เลิกดื่ม

วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ทีมงานเครือข่ายฯ จัดงานขยายเครือข่ายโดยการ "จัดอบรมแกนนำเครือข่ายองค์การงดเหล้าฯ เขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว" โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นแกนนำเครือข่ายฯ และร่วมวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล การอบรมแกนนำในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน และจะขยายเครือข่ายฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตจังหวัดสระแก้ว ต่อไป                                                    
                                                                                                                        


เรื่อง: วิสุทธิศักดิ์ จันที
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว

                                                                                                                           

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม