สุรินทร์ หนุนเยาวชนร่วมสอดส่องดูแลวัฒนธรรมไทย

โดย
| |
อ่าน : 2,773

จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมนักเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลวัฒนธรรมไทย

นายพิภพ ดำทองสุข วันที่ 19 ส.ค.54 ที่ผ่านมา นายพิภพ ดำทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และประชาคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแลรักษา และแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา

สุรินทร์ หนุนเยาวชนร่วมสอดส่องดูแลวัฒนธรรมไทย

สำหรับการอบรมในวันนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ความสำคัญของการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน การบรรยายเรื่องศาสนากับการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยพระอาจารย์คำรณ สิงโตทอง รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการ การสร้างสุข ปลอดเหล้า อบายมุข โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการบรรยายเรื่องการเฝ้าระวังยาเสพติด โดยวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และสุดท้ายเป็นเรื่องแนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จำนวน 30 โรงเรียน 150 คน และครู จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คนเรื่อง: อภิชัย สุบินชัย
ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม