สสส.ปั้นโครงการช่วยเด็กชายขอบให้รู้สิทธิพื้นฐาน-ลดช่องว่างสังคม

โดย
| |
อ่าน : 3,940

โครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม  สสส. รุกสานโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้เข้าถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ทั้งการศึกษา ระบบสุขภาพ การสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม สสส.นำร่องดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงโครงการต่างๆ ที่ สสส.เคยดำเนินงานมาแล้วรวมถึงกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงอันเกิดจากอุปสรรคต่างๆ ได้ อาทิ กลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ กลุ่มเด็กพิการ เยาวชนที่ประสบปัญหาครอบครัว เป็นต้นทั้งนี้ สสส. จะผลักดันสร้างกระบวนการคิดและฝึกทักษะให้ คือ เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ทั้งการศึกษา ระบบสุขภาพ การสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย โครงการนำร่องมีระยะเวลา 1 ปี

สสส.ปั้นโครงการช่วยเด็กชายขอบให้รู้สิทธิพื้นฐาน-ลดช่องว่างสังคม

"โครงการนี้พยายามลดช่องว่างในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เช่นโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนชาวเล จ.ภูเก็ตโครงการเรียนด้วยรักและฟื้นด้วยใจสู่ลูกพิการเพื่อสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาบุตรหลานพิการ จ.เชียงราย โครงการวันแลงใหม่ของเด็กในสวน จ.เชียงใหม่ เป็นต้น" นายวีรพงษ์กล่าว
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม