เชื่อ! ละครแก้ปัญหาสังคมได้ผล

โดย
| |
อ่าน : 2,185

เชื่อ! ละครแก้ปัญหาสังคมได้ผล เชื่อ! ละครแก้ปัญหาสังคมได้ผล

โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง สื่อกลางในการสื่อสารกิจกรรม ปัญหาต่างๆ ต่อชุมชน เช่น ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม ปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการตื่นตัว อยากทำงานให้แก่ชุมชนและสังคม

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากการที่ สสส.ได้ร่วมกับกลุ่มมะขามป้อม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน จัดโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปีที่ 3 ปรากฏว่า โครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนที่เยาวชนไปร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล เห็นได้จากการจัดงานสรุปบทเรียนในระดับภาคต่างๆ ทั่วประเทศมีเยาวชนในพื้นที่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากที่เยาวชนใช้ละครเป็นสื่อกลางสื่อสารกิจกรรม ปัญหาต่างๆ ต่อชุมชน เช่น ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาความรู้ด้านการเมือง ปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น ซึ่งแต่ละเรื่องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ

เชื่อ! ละครแก้ปัญหาสังคมได้ผล เชื่อ! ละครแก้ปัญหาสังคมได้ผล

นายพฤหัส พหลกุลบุตรนายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวว่า จากการที่โครงการร่วมลงพื้นที่ฝึกทักษะและกระบวนการคิดด้านละครให้แก่เยาวชนทั่วประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้เยาวชนเกิดการตื่นตัว อยากทำงานให้แก่ชุมชนและสังคม โดยในช่วงวันที่ 6-7 ก.ย.นี้ โครงการจะจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียน และร่วมวิเคราะห์ถึงการนำละครไปใช้งานมิติต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ "มหกรรมละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง" ที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส กรุงเทพฯ เพื่อทำให้การใช้ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าถึงชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและนำผลของการทำกิจกรรมไปทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม