สสส.จุดพลังบวกเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดย
| |
อ่าน : 2,581

สสส.จุดพลังบวกเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดประกายพลังบวกเยาวชนให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเอง องค์กร และชุมชน

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. เปิดเผยว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนทุกคน รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่วนใหญ่การศึกษาอาจไม่ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งบนฐานการเรียนรู้ตำนานท้องถิ่น และแสดงออกผ่านการแสดงศิลปะพื้นบ้าน สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องอาชีพรวมถึง การส่งเสริมจิตสาธารณะให้เด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่น

สสส.จุดพลังบวกเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สสส.จุดพลังบวกเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ซึ่งโครงการพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตำบลชายแดนใต้ ได้จุดประกายพลังเยาวชนให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเอง องค์กร และชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนพลังทางบวกของเด็กและเยาวชนโดยเปลี่ยนมุมมองด้านลบให้เป็นมุมมองด้านบวกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม