ม.ราม-ม.เกริกเจ๋ง คว้าสุดยอดหนังสั้น 10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก

โดย
| |
อ่าน : 2,666

ปิ๊งส์ สสส. ประกาศผลสุดยอดหนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก” ฝีมือเด็กและเยาวชนคนเก่งจากรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมระบุหนังสั้นชุดนี้สามารถใช้รณรงค์และปลุกกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สังคมได้ ด้านมูลนิธิสืบนาคะเสถียรประกาศชัดจะนำไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่จริง ด้านผู้กำกับหนังชมเยาวชนฝีมือดีเชื่ออนาคตจะก้าวมาเป็นผู้กำกับหนังมืออาชีพได้

ม.รามเจ๋ง คว้าสุดยอดหนังสั้น 10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก

รางวัลชนะเลิศ ทีม l.a.e. go film หนังสั้นเรื่อง wild heart

เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ชมรมหนังสั้นประเทศไทย thaishortfilm ร่วมกับ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร โดยการสนับสนุนของโครงการปิ๊งส์ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.) เปิดตัวหนังสั้น 10 เรื่อง 10 แนวคิด จากโครงการประกวดสื่อหนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นายดนัย หวังบุญชัย โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมป์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. กล่าวว่า โครงการประกวดทำหนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก” ครั้งนี้เป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้หนังสั้นมาช่วยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ทัศนะคติที่ถูกต้องในเชิงอนุรักษ์ให้กับคนในสังคม

โดยครั้งนี้มีเพียง 10 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อสร้างเป็นหนังสั้นมาใช้ในการอนุรักษ์ครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ 1.หนังสั้นเรื่องผู้นำที่ดี... ทีม csi shot จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2. เรื่อง wild heart ทีม l.a.e. go film จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยเกริก, 3.เรื่องภาพติดตา ทีม ตีสี่แล้วน้องสาว จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี, 4.เรื่องเจ้าป่า ทีม ลำนำไพร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 5.เรื่องภาพถ่ายรูปป่า ทีม tcs2 จากโรงเรียนทุ่งช้าง, 6.เรื่องมรดกชิ้นสุดท้าย ทีม butterfly effect จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, 7.เรื่องต้นน้ำ ทีม 1352 film จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, 8.เรื่องเสียง ทีม ดาบเมฆา film จากมหาวิทยาลัยนเรศวร, 9.เรื่องธรรมะ(ชาติ) ทีม รร.อุดรพัฒนาการ จากโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และ10.เรื่องฮีโร่ของผม ทีม dna จากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

“การสื่อสารออกมาเป็นหนังสั้นของเยาวชนทั้ง 10 ทีมล้วนถ่ายทอดในเรื่องของจิตวิญญาณ จิตสำนึกในเชิงอนุรักษ์ออกมาในแบบที่แตกต่างกันได้อย่างน่าสนใจ เป็นการสื่อสารที่สามารถใช้กับกับคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจตรงกันได้ด้วยภาษาหนังแบบง่ายๆ มีความคิดที่ใหม่ สด เชื่อว่าเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมานั้นจะเป็นตัวจุดประกาย และเปลี่ยนชีวิตคนในเชิงจิตสำนึก เชิงอนุรักษ์ได้”  นายดนัย หวังบุญชัย กล่าว 

ศศิน เฉลิมลาภ ด้านศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า ผลงานของเยาวชนที่ออกมาครั้งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการโปรดักชั่น เนื้อเรื่องหรือบทดี มีการนำเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ร่วมด้วยจึงทำให้ภาพรวมออกมาดี ซึ่งผลงานที่ได้ทั้ง 10 เรื่องนี้ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร จะนำไปเผยแพร่ต่อทั้งในงานต่างๆ ของมูลนิธิฯ การประชุม การลงพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างชุมชนกับป่าไม้ ป่าไม้กับคนทั่วไปให้เข้าใจกันมากขึ้นได้ นำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงประเด็นขึ้น 

“นอกจากนี้เด็กและเยาวชนที่ทำหนังสั้นยังได้รู้จักกับปัญหาของการอนุรักษ์อย่าลุ่มลึกมากขึ้น ในอนาคต อาจจะมีผู้กำกับหนังดีๆ สักคนที่จะมาทำหนังเรื่องการอนุรักษ์อย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันนี้ผู้กำกับหนังที่ทำหนังประเภทนี้เหลืออยู่น้อยมากในประเทศไทย” เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว

ม.ราม-ม.เกริกเจ๋ง คว้าสุดยอดหนังสั้น 10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม butterfly effect หนังสั้นเรื่องมรดกชิ้นสุดท้าย

นายดนัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประกวดในครั้งนี้คณะกรรมการได้มีความเห็นร่วมกันโดยมีมติเป็นเอกฉันท์โดยผู้ที่ดีรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับประกาศนียบัตรพร้อม เงินสด 20,000 บาท หนังสั้นเรื่องภาพถ่ายรูปป่า โดยทีม tcs2 จากโรงเรียนทุ่งช้าง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับประกาศนียบัตรพร้อม เงินสด 30,000 บาท เป็นของหนังสั้นเรื่องมรดกชิ้นสุดท้าย โดยทีม butterfly effect จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรางวัลชนะเลิศ จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อม เงินสด 50,000 บาท เป็นของหนังสั้นเรื่อง wild heart ทีม l.a.e. go film จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยเกริก

หนังสั้น

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม tcs2 หนังสั้นเรื่องภาพถ่ายรูปป่า

นอกจากนี้จากการร่วมโหวตในบูธกิจกรรม ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 2-3 กันยายนที่ผ่านมา และ2.ทางเว็บ www.pings.in.th เรื่องที่ได้คะแนนมากที่สุดได้เป็นสุดยอดขวัญใจมหาชนรับ รางวัลขวัญใจมหาชน พร้อมประกาศนียบัตรและเงินสด 10,000 บาท ได้แก่หนังสั้นเรื่องฮีโร่ของผม ทีม dna จากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

“โดยผลงานทั้งหมดทาง สสส. จะนำไปเผยแพร่ต่อเพื่อรณรงค์ให้สังคมหันมารักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังการเรียนรู้และสร้างสำนึกในเรื่องต่าง ๆ มีมุมมองของเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งในปีถัดไปหากเยาวชนคนใดสนใจ และอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมร่วมกับ สสส. สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.pings.in.th หรือที่ www.facebook.com/sponsorship.th ได้” ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมป์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. กล่าว

นายบุญส่ง นาคภู่ด้านนายบุญส่ง นาคภู่ ผู้กำกับหนังมืออาชีพ วิทยากรและพี่เลี้ยงในโครงการ กล่าวว่า หนังสั้นของเยาวชนทั้ง 10 เรื่องนี้ เยาวชนฝีมือดีเชื่ออนาคตจะก้าวมาเป็นผู้กำกับหนังมืออาชีพได้ แต่ต้องเพิ่มการฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกหน่อย เรื่องบทเป็นเรื่องสำคัญถ้าบทดี กำกับดี หนังก็จะออกมาน่าสนใจ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอย่าย่อท้อ ต้องลุยและสู้กับปัญหานั้น เอาชนะตัวเองให้ได้ เพราะปัญหาท้าทายปัญญา ต้องอดทนบากบั่นรักหนังจริงๆ เชื่อว่าอนาคตการทำหนังที่ดีรออยู่

 
ที่มา: แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม