Happy Work Place สถานที่ทำงานสร้างสุข ที่เชียงใหม่

โดย
| |
อ่าน : 4,101

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.เปิดตัวโครงการ happy work place สถานที่ทำงานสร้างสุข ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่

happy work place สถานที่ทำงานสร้างสุข ที่เชียงใหม่

โครงดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการจุดประกายความคิดของผู้บริหารองค์กรในจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้นำหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย happy work place ไปใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความสุข ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงในอาชีพ ภูมิใจในตัวเอง ให้ความสำคัญต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

นายองอาจ กิตติคุณชัยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สร้างสุขให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ในอดีตผู้ประกอบการเห็นแก่ประโยชน์เชิงธุรกิจ และไม่ได้มองถึงความสุขของบุคลากร หลักการดังกล่าวเพื่อให้เกิดบรรยากาศในองค์กรมีความสุข เนื่องจากบุคลากรต้องใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งอยู่ในที่ทำงาน

 


ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม