เครือข่ายงดเหล้าระดมพล ถกลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 3,224

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย “อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า” ได้จัดกิจกรรมเวทีเสริมศักยภาพพัฒนาแกนนำด้านการรณรงค์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ หนุนเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดเหล้า และเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาธารณะ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิทยา บุญฉวี ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแม่งาน

เครือข่ายงดเหล้าระดมพล ถกลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ

ในครั้งนี้ ผู้จัดงานได้จัดเวทีเสวนาหัวข้อ "สานพลังสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัย ปัจจัยเสี่ยงเพื่อลูกหลานเมืองอุบลฯ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระสิริพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง ประธานองค์การพระผู้นำนักพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิโรจน์ เซมรัมย์ ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.นันทสิทธิ์ เล่งน้อย ผู้แทนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี นายพรศักดิ์ พลศรีษะ ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี และนายศุภชัย ไตรไทยธีระ ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กเยาวชนจตุภาคี โดยมีนายสมศักดิ์ รัฐเสรี ดำเนินรายการ

เครือข่ายงดเหล้าระดมพล ถกลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ

นายวิโรฒ มีแก้ว เปิดใจว่า นับตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีมีการดำเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี 51 ในยุคนายชวน ศิรินันท์พร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งตนก็ได้ร่วมทำงานมาตั้งแต่ต้นในส่วนตัวมองว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่พอใจกับผลงานเพราะจากสถิติและการประเมินผลเชิงธรรมชาติพฤติกรรมของ กลุ่มเสี่ยงยังไม่มีทีท่าลดลง แต่ภูมิใจกับคณะทำงานที่ตั้งใจมุ่งมั่นและพยายามที่จะสร้างภาคีเครือข่ายให้ เกิดมรรคผลมากที่สุด พร้อมทั้งยอมรับว่าสาเหตุที่ทำให้งานไม่บรรลุผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจาก ขาดความต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาครัฐทื่ยังมีจุดอ่อนขาดการทำงานเชิงรุกและ บูรณาการ ทำให้ความเข้มข้นของงานแผ่วไปด้วย เช่นบุคคลต้นแบบ เมื่อขาดความต่อเนื่อง ขาดงบประมาณสนับสนุนบรรดาบุคคลต้นแบบเหล่านั้นก็เริ่มหายไป

เครือข่ายงดเหล้าระดมพล ถกลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ

นายวิโรจน์ เซมรัมย์ ระบุว่า สาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ทำงานแก้ปัญหาปลายเหตุ และทำงานโดดเดี่ยวมาหลายปีต่อมามีภาคีเครือข่ายจึงทำให้ทำงานสะดวกขึ้น พร้อมเสนอจัดหนักให้สถานศึกษาเป็นแม่แบบรณรงค์แบบเข้มข้น เช่นหมวกกันน็อค 100 % ให้ครูอาจารย์ ผู้บริหารกระทำเป็นแบบอย่าง และให้นำระเบียบกติกามาบังคับใช้ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง เช่น ใครขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อคห้ามเข้าโรงเรียน และให้ลดส่วนแบ่งการจับกุมของตำรวจจราจรแล้วนำส่วนต่างมาจัดตั้งกองทุนจัดซื้อหมวกกันน็อคแจกนักเรียน โดยทำเครื่องหมายเอาไว้ หากผู้ใดทำผิดกฎหมายก็ยึดคืน นอกเหนือจากการทำงานเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

นอกจากนั้นนายวิโรจน์ระบุว่าสถิติอุบัติเหตุจราจรที่มีเกิดจากการดื่มเหล้าไม่เคยลด พร้อมยกตัวอย่างการดูงานที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาประชาชนที่นั่นขับขี่จักรยานยนต์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อคเป็นเรื่องปกติวิสัย

ด้าน นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน ยอมรับมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เรื่องนี้ครูอาจารย์ต้องเข้มงวดและเป็นต้นแบบ และเอาจริงกับมาตรการลงโทษ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันเด็กวัยรุ่นหญิง กล้าแสดงออกในทางลบมากขึ้น มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น ชอบเมามาเต้นหน้าเวทีหมอลำซิ่ง

เครือข่ายงดเหล้าระดมพล ถกลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ

ส่วน นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ระบุว่า การทำงานของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครั้งตนอยู่ในตำแหน่งประธานสภาเด็กฯได้สร้างเครือข่ายเยาวชนไว้ทุกอำเภอ แม้จะพบปัญหาอุปสรรคในการทำงานอยู่บ้างแต่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ แต่สิ่งที่ตนเป็นห่วงคือผู้ใหญ่มักกระทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน พร้อมยกตัวอย่าง งานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าที่สภาเด็กและเครือข่ายร่วมรณรงค์ที่อ.พิบูลมังสาหาร ในปีแรกประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ตนพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับเป็นผู้ท้าทายเสียเองโดยดื่มเหล้าในที่สาธารณะขณะปฏิบัติหน้าที่ จวบจนกิจกรรมถึงปี 4 ก็ยังพบเห็นจนท.ตำรวจรายเดิมมีพฤติกรรมเช่นเดิม พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมข่มขู่ก้าวร้าวกับตนที่แอบถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งต่อมาตนทราบว่าตำรวจรายนั้นได้ถูกคำสั่งย้ายไปแล้ว แต่หากมองโดยภาพรวมตนถือว่าการรณรงค์ได้ผลเป็นน่าพอใจ

พ.ต.ท.นันทสิทธิ์ เล่งน้อย กล่าวว่า ตำรวจเป็นปลายน้ำแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จะให้ตำรวจมาไล่จับไม่มีวันหมดยอมรับพฤติกรรมเมาแล้วขับ และไม่สวมหมวกกันน็อคในกลุ่มวัยรุ่นแก้ยากต้องแก้ที่จิตสำนึกในขณะที่ตัวแทนขนส่งจังหวัด กล่าวว่า สำนักงานขนส่งฯได้อำนวยความสะดวกจัดอบรมทำใบอนุญาตขับขี่ถึงโรงเรียนทุกอำเภอ ซึ่งโดยกฏหมายอายุ 15 ปีสามารถทำใบขับขี่ได้

เครือข่ายงดเหล้าระดมพล ถกลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ

ทางด้านเยาวชนผู้ร่วมรายการได้ยกตัวอย่างที่บ้านบุเปลือย จ.อำนาจเจริญ จัดโซนนิ่งรอบโรงเรียนได้ผลโดยความร่วมมือของชุมชน ในขณะที่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นห่วงเรื่องโซนนิ่งรอบมหาวิทยาลัย เช่นกัน

อนึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประสานความร่วมมือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันกำหนดแนวทางการลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุเรื่อง: สมศักดิ์ รัฐเสรี 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม