เทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กทุกชาิติพันธุ์...มาแล้วจ้า

โดย
| |
อ่าน : 3,585

โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาำพ (สสส.) ขอเชิญท่านร่วมงาน "เทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กทุกชาติพันธุ์" ของกิจกรรมการเดินทางของลูกยางนา ในวันที่ 25 กันยายน 2554 ณ ศูนย์สันติคาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซ.แบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107

เทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กทุกชาิติพันธุ์...มาแล้วจ้า

ร่วมชื่นชมผลงานของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่ผลิตสื่อด้วยตนเอง และนำผลงานมาโชว์กัน ทั้งละครหุ่นเงา การแสดงกังฟูแคน การร่ายรำรวมชนเผ่า รองเง็ง ฯลฯ พร้อมเวทีชื่นชมและแลกเปลี่ยนจากผู้ใหญ่ใจดี ในลานเสวนา "สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กทุกชาติพันธุ์" 

เทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กทุกชาิติพันธุ์...มาแล้วจ้าหลังจากกลุ่มเด็ก เยาวชนเหล่า "ลูกยางนา" ทั้ง 3 ภาค ได้ร่วมปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อ และแยกย้ายกันไปผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อบอกเล่าให้สังคมได้รับรู้ และเข้าใจ รู้จักตัวตนของเด็กๆ กลุ่มที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์

โดยกิจกรรมวันที่ 24 กันยายน 2554 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มน้องๆ ลูกยางนาทั้ง 3 ภาค ได้แก่ น้องๆ จากภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก (น้องกลุ่มชนเผ่าม้ง กลุ่มกะเหรี่ยง กลุ่มพม่า มอญ) จากภาคใต้ จังหวัดระนอง และพังงา (น้องกลุ่มพม่า มอญ และมอแกลน) และภาคกลาง จังหวัดสุมทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี และราชบุรี (น้องกลุ่มพม่า มอญ และกัมพูชา) จะผลัดกันมาบอกเล่าประสบการณ์การผลิตสื่อในแต่ละพื้นที่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เพื่อเตรียมพร้อมในการโชว์ผลงาน

การร่ายรำแคนม้ง ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 25 กันยายน 2554 เริ่มต้นด้วยเวทีสร้างสรรค์ ประชันผลงานของน้องๆ ภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานต่างๆ ของกลุ่มน้องๆ ทั้ง 3 ภาค อันได้แก่ การแสดง กังฟูแคน หรือ การร่ายรำแคนม้ง ผสมผสานการแสดงหุ่นเงาเล่าตำนานของการก่อกำเนิดแคนม้งของกลุ่มละอ่อนดอย จากจังหวัดเชียงใหม่

การแสดงผลงานหุ่นเงา เรื่อง “unity is strength” เป็นการถ่ายถอดเรื่องราวประวัติศาสตร์พม่า ที่มาของการอพยพย้ายถิ่น ที่น้องๆ ถ่ายทอดออกมาด้วยแสงสีและเสียงได้อย่างจับใจและน่าชมไม่น้อย แทบไปเชื่อว่าเป็นผลงานของเด็กๆ ที่ไม่เคยผ่านการเรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อมาก่อนผู้สร้างสรรค์ผลงานคือน้องๆ กลุ่มกะเหรี่ยงและพม่า จากอ.แม่สอด จังหวัดตาก

รองเง็งการแสดงผลงานการผลิต “clay animation และสารคดีสั้น” จากน้องทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ผลงานของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน จ.ตาก กลุ่มเยาวชนม้งเชียงราย ผลงานของน้องๆ จากสถานคุ้มครองเด็กชายปากเกร็ดนนทบุรี โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม และมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแรงงาน จังหวัดราชบุรี และน้องๆ จากศูนย์สันติคาม จังหวัดสมุทรปราการ การแสดงทางวัฒนธรรม “การร่ายรำรวมชนเผ่า และรองเง็ง” ของกลุ่มน้องๆ พม่ามอญ และกลุ่มมอแกลน

พร้อมกันนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนและชื่นชมจากผู้ใหญ่ใจดี สานเสวนา สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กทุกชาติพันธุ์ ร่วมให้กำลังใจติดตามผลงานของเด็กและเยาวชนกลุ่มความหลากหลายทางชาติพันธุ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ โทร. 0-2433-6292 ,08-9035-4554 หรือติดตามความเคลื่อนไหวที่ www.facebook.com/เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ที่มา: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม