ม.เชียงใหม่ จัดค่ายสร้างเสริมสุขภาพ Think For Change 2011

โดย
| |
อ่าน : 1,209

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ม.ช. จัดโครงการค่าย think for change 2011 หวังเพื่อสร้างแกนนำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเฝ้าระวังภัย แอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติดและการพนัน

ม.เชียงใหม่ จัดค่ายสร้างเสริมสุขภาพ think for change 2011

วันที่ 17 – 18 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการชวนนักศึกษาทุกชั้นมาร่วมเรียนรู้ปัญหาด้านแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน สิ่งเสพติดที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา เพื่อสร้างแกนนำนักศึกษาด้านการป้องกันการเกิดปัญหาแอลกอฮอล์

ม.เชียงใหม่ จัดค่ายสร้างเสริมสุขภาพ think for change 2011ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อที่สร้างสิ่งแวดล้อมแนวคิดใหม่ให้กับนักศึกษาในด้านของสุขภาพ อาทิ ด้านแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด เพศศึกษา เอดส์ การออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ และมีนักศึกษาจำนวนมาก จนกลายเป็นกลยุทธ์ใหญ่ในการทำงานของธุรกิจแอลกอฮอล์ในเชิงการตลาด

ก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่/ คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา ต่อมาในปี 2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องการที่จะรุกในการปรับเปลี่ยนทัศนคติแลพฤติกรรมและประเพณีต่างๆ ในสถาบันการศึกษาที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการผลิตแกนนำนักศึกษา เพื่อที่จะทำงานด้านสุขภาพมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรอบรั้วสถาบันการศึกษา

ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน โดย คุณธงชัย ยงยืน และทีมงานได้เข้าร่วมให้กำลังใจกับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ร่วมปลุกไอเดียดีๆ ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพร้อมกันนี้ยังได้เปิดเวทีเชิญชวนนักศึกษาแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการในการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ เพื่อที่สร้างมาตราการและเครื่องมือในการทำงานในอนาคตต่อไป
ที่มา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม