ศสอ.ประชุมทิศทางกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

โดย
| |
อ่าน : 3,473

ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุม วางแผนทิศทางการดำเนินงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน

ศสอ.ประชุมทิศทางกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

วันที่ 21 กันยายน 2554 ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (ศสอ) จัดประชุมวางแผนทิศทางการดำเนินงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพี่อเด็กเยาวชนภาคอีสาน ณ ห้องบัวทิพย์ 5 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปัจจุบันสื่อได้เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก แต่สื่อที่ปรากฏในขณะนี้ มีน้อยมากที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน การจัดประชุมศสอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำงานขับเคลื่อนให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะต่อหลักการและสาระของ ร่าง พ.ร.บ.กองทุน และมีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดันกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และสังคมอย่างแท้จริง รวมถึงรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน

ศสอ.ประชุมทิศทางกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

โดยมีการจัดโครงการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยเน้นไปที่การตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อนำเสนอผ่านสื่อบทเพลง และสื่อในรูปแบบอื่นๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เพื่อสร้างกระแสให้เยาชนได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องความต้องการ และความจำเป็น และโอกาสที่ยังรอการพัฒนาของเด็กและเยาวชน ในภาคอีสาน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก รู้เท่าทันสื่อ เลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ การพัฒนาสื่อ การให้การศึกษาและทำการศึกษาเพื่อให้เป็นฐานความรู้สำคัญสำหรับการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน เป็นแกนหลักในการเชื่อประสานงานเครือข่าย และกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันและเอาจริงในการแก้ปัญหาเพื่อเด็กและเยาวชน โดยการป้องกันเยาวชนจากภัยที่มากับสื่อต่างๆ และพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง            
เรื่อง: ไอลดาวรรณ โมคภา
ที่มา: ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

 
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม