ประชุมเหล่าทัพ...ขับเคลื่อนงาน "อีสานไม่กินเหล้า"

โดย
| |
อ่าน : 1,676

ประชุมเหล่าทัพ...ขับเคลื่อนงานเลิกเหล้า อีสานตอนบน

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนบน 12 จังหวัด ได้ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการทำงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือการขับเคลื่อนงานของทุกจังหวัดอีสานบน ณ โรงแรมสิริน เรสซิเด้นท์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายนิรุจน์ อุทธานายนิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานภาคอีสานตอนบนได้เริ่มเปิดประชุมโดยมีวาระที่สำคัญคือ การนำเสนองานงดเหล้าเข้าพรรษาของแต่ละจังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดได้นำเสนอผลงานที่ตนได้จัดในพื้นที่ และความก้าวหน้าในงานต่างๆ อย่างดี และมีความชัดเจนในทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาค “อีสานไม่กินเหล้า”

รวมทั้งได้มีการโหวตโลโก้ “อีสานไม่กินเหล้า” ที่ออกแบบโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะสถาปัตยกรรม มีทั้งหมด 7 แบบ และได้มีเลือกสรรแล้ว ซึ่งจะนำแบบไปแก้ไขให้สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของ “คนอีสานไม่กินเหล้า” ต่อไป

และยังมีประเด็นการงานศพปลอดเหล้าที่อย่างน้อยจะต้องมีต้นแบบในทุกจังหวัด พร้อมทั้งย้ำแนวยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า โดยมีค่ายครอบครัวเป็นกระบวนการหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ปลอดเหล้าและบุหรี่ ซึ่งจะนำไปถึงยุทธศาสตร์ไม่กินเหล้าได้ ทั้งนี้นายนิรุจน์ อุทธา ยังได้ให้แนวทางที่ทั้ง 12 จังหวัดจะได้ทำงานในเชิงบูรณาการเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุไปพร้อมๆ กัน

ประชุมเหล่าทัพ...ขับเคลื่อนงานเลิกเหล้า อีสานตอนบน

บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง และมีการแลกเปลี่ยนหารือกันในตลอด 2 วัน  ในที่ประชุมมีมติร่วมกันที่จะประชุมภาคอีสานบนครั้งหน้าที่ จังหวัดชัยภูมิ ในเดือนพฤศจิกายน โดยนายคมสันต์ อิงชัยภูมิ เตรียมต้อนรับทุกท่านอย่างเต็มที่ และยังจะมีพื้นที่งานบุญปลอดเหล้าอวดอีกด้วย
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม