เภสัชอาสาฯ ลงใต้ สร้างเครือข่ายเลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 4,045

เภสัชอาสาฯ ลงใต้ สร้างเครือข่ายเลิกบุหรี่ เภสัชอาสาฯ ลงใต้ สร้างเครือข่ายเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 8-16 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ออกเยี่ยมร้านยา14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการนำร่องที่มีผู้สูบเข้ามาขอรับบริการปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่เต็มรูปแบบ ที่ร้านเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ 

เภสัชอาสาฯ ลงใต้ สร้างเครือข่ายเลิกบุหรี่ เภสัชอาสาฯ ลงใต้ สร้างเครือข่ายเลิกบุหรี่

การออกเยี่ยมร้านยาในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายเภสัชอาสาร้านยา และให้เภสัชกรที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ตระหนักถึงบทบาทของตนในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มบุคคลที่สูบบุหรี่มีกำลังใจในการเลิกบุหรี่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้านยาและชุมชน
ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม