ช่วยเด็กใต้ไอคิวสูงด้วยอาหารและโภชนาการ

โดย
| |
อ่าน : 4,972

ช่วยเด็กใต้ไอคิวสูงด้วยอาหารและโภชนาการ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 54 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร “ช่วยเด็กใต้ไอคิวสูงด้วยอาหารและโภชนาการ” ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายพิศาล ทองเลิศ นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร “ช่วยเด็กใต้ไอคิวสูงด้วยอาหารและโภชนาการ” ตามโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย : ภาคใต้ โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดสงขลา

รศ.พ.ญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณรศ.พ.ญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า ผลการสำรวจไอคิวเด็กนักเรียนไทยของกรมสุขภาพจิตในปีนี้(2554) พบว่าไอคิวของเด็กไทยต่ำกว่าระดับมาตรฐานสากลเฉลี่ยอยู่ที่ 98.59 เด็กเกือบครึ่งหนึ่ง 48.5 % มีไอคิวอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 100 ส่วนที่กรุงเทพมหานครไอคิวเฉลี่ย 104.5 ภาคกลางไอคิวเฉลี่ย 101.29 ภาคเหนือไอคิวเฉลี่ย 100.11 ภาคใต้ไอคิวเฉลี่ย 96.85 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไอคิวเฉลี่ย 95.99  ซึ่งที่จังหวัดสงขลาไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.64 อยู่ในกลุ่มต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากล อยู่ในอันดับที่ 41 ของประเทศ และอันดับที่ 5 ของภาคใต้

สำหรับการมีไอคิวต่ำดังกล่าว ทางองค์การยูนิเซฟได้ระบุว่า อาจเกิดจากภาวะทุพโภชนาการ การขาดธาตุไอโอดีน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และการขาดการเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดให้มีกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการการดูแลเด็กแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการกับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาไอคิวทางสมองและพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กแต่ละช่วงวัยได้ดีขึ้น อย่างเช่น ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนจะต้องมีการดูแลในเรื่องของอาหารที่ได้มาตรฐาน ทั้งอาหารกลางวัน อาหารว่าง นม เครื่องดื่ม ลดอาหารหวาน มัน เค็ม โดยเน้นให้เด็กรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น ปัจจัยต่างๆ รอบศูนย์ฯ จะต้องปลอดน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ มีการบูรณาการการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการในประสบการณ์เรียนรู้หรือหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังและประเมินภาวะโภชนาการเด็กอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งคืนข้อมูลให้กับผู้ปกครองเด็กด้วย เพื่อการร่วมกันในการพัฒนาไอคิวทางสมองของเด็กต่อไป

 ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม